Corren Lokus - Östergötlands annonsmarknad Corren Lokus - Östergötlands annonsmarknad Affärsliv Corren MeraTorsdag 24 april, Namnsdag: Vega


Vad är 24Corren?
Svar:
24Corren är en lokal tv-kanal som du kan ställa in på din vanliga tv. 24Corren sänder lokala nyheter, väder, trafikinformation och program.
Programformatet för 24Corren är en 20-minutersslinga som upprepas dygnet runt. Nyheterna, reklamen och vädret i slingan uppdateras löpande.
Dessutom har vi kortare program som varierar från dag till dag. Vi har valt detta programformat för att du ska kunna se på 24Corren när du har tid.
24Correns slinga ser ut så här:
10 minuter nyheter och sport
1 minut reklam
2 minuter väder
6 minuter program
1 minut reklam


Vilka kan se 24Corren?

Svar: 200 000 personer i Correns spridningsområde kan se 24Corren. Rent tekniskt har upp emot en halv miljon tittare möjlighet att se kanalen, men innehållet riktar sig till boende i Correns del av länet.
Vi sänder ut 24Corren via marksänd digital-tv, kabel-tv och IP-tv. Det är alltså bara tittare som enbart använder satellit-tv som inte kan se kanalen. I gengäld kan du se 24Corren på webben via 24Corren Play.


Jag kan inte se 24Corren, varför?

Svar:
Det beror antingen på att du bor i en fastighet som inte nås av kanalen, eller att du inte har gjort nödvändig kanalsökning på din tv alternativt digital-tv-box.
Läs mer om hur du ställer in här (länk till sidan Så ställer du in)
Hur man gör en kanalsökning skiljer sig mellan olika tv-apparater och digital-tv-boxar. All information du behöver finns i din instruktionsbok. Du kan också kontakta din tv-handlare för kompletterande information.


Jag får in 24nt på kanalplats 82. Varför?

Svar: Det är för att du har din antenn riktad mot masten i Krokek. Eftersom 24nt och 24Corren sänds med samma frekvens, väljer din box den kanal som har den starkaste signalen. Den andra kanalen läggs då på en annan plats. Om du får in 24nt på kanalplats 82 återfinns förmodligen 24Corren någonstans kring kanalplats 809. För att se 24Corren på 82:an får du vrida om antennen mot någon av masterna i Linköping, Motala eller Kisa.


Hur ser jag 24Corren genom marksänd digital-tv?

Svar: 24Corren sänds ut från flera olika master i Östergötland (Linköping, Kisa, Motala) och är en gratiskanal. Det krävs inget kort i boxen och den enklaste digital-tv-boxen räcker gott.
När du gör en kanalsökning återfinns 24Corren på kanalplats 82.
Hur man gör en kanalsökning skiljer sig åt mellan olika digital-tv-boxar. Titta i bruksansvisningen eller kontakta din tv-handlare om du får problem.
Du kan läsa mer om digital-tv och kanalplatser på Teracoms hemsida: www.teracom.se. Där kan du också se täckningsområden för master. För frågor som rör digital-tv-boxen, kontakta en tv-handlare.


Hur ser jag på 24Corren genom kabel-tv?

Svar: För att kunna se 24Corren måste du vara ansluten till ett kabel-tv-nät som distribuerar kanalen. Vi kommer löpande att ansluta 24Corren till fler nät i Östergötland.
Idag kan du se 24Corren via följande kabel-tv leverantörer:
Com Hem (kanalplats 450 om du har digitalbox, kanalplats E12 om du har analog kabel-tv), Rbf. Boxholmshus nr. 2, VÖKBY, Ekhosat, Åtvid.net och Stiftelsen Kindahus.


Hur ser jag på 24Corren genom IP-tv?

Svar: För att kunna se 24Corren måste du vara ansluten till ett IP-tv-nät som distribuerar kanalen, vilket bland annat Telia IP och Vökby. Vi kommer löpande att ansluta 24Corren till fler nät i Östergötland.
Gör en kanalsökning på din digital-tv-box för att se 24Corren. Hur man söker efter nya kanaler skiljer sig mellan olika digital-tv-boxar. I bruksanvisningen hittar du all info som du behöver.


Hur ser jag på 24Corren genom satellit-tv?

Svar: 24Corren distribueras inte ut via satellit-tv. Det innebär att du som bara har parabol inte kan se kanalen. Det enklaste sättet att komplettera parabolantennen är att köpa en bordsantenn och en enkel digital-tv-box.


Varför ska jag se på 24Corren?

Svar: Med 24Corren kompletterar vi Correns tidigare utbud med tidning och webb (i koncernen finns även gratistidning och radio under andra varumärken) med en nyhetskanal. Genom det enkla programformatet ger vi dig möjlighet att ta del av lokala tv-nyheter och program när du har tid.

Det är samma sak på kanalen hela tiden. Har sändningen hakat upp sig?
Svar: Nej, vi sänder en 20-minutersslinga dygnet runt. Nyheterna, reklamen och vädret i slingan uppdateras löpande. Däremot är det generellt sett samma sexminutersprogram från kl 16 ena dagen till kl 16 dagen därpå. Vi har valt detta programformat för att du ska kunna se på 24Corren när du har tid.
24Correns slinga:
10 minuter nyheter och sport
1 minut reklam
2 minuter väder
6 minuter program
1 minut reklam


Vilka nyheter finns i 24Corren?
Svar: Det är naturligtvis beroende på vad som händer just idag. Nyheterna uppdateras löpande mellan klockan 06.00 och 21.00. Du kan alltid förvänta dig lokala nyheter från Correns spridningsområde.


Hur tipsar jag om nyheter som jag vill få med i 24Corren?

Svar: Correns nyhetsredaktion jobbar integrerat mot alla publiceringskanaler. Det betyder att nyhetstips kan resultera i en tidningsartikel, webbartikel eller tv-inslag.
För att tipsa Corren mejlar du till nyhet@corren.se, ringer till 013-28 01 44 eller skickar in via webben på sidan: Nyhetstips.
Correns tv-redaktion når du direkt genom att mejla till 24corren@corren.se eller ringa 013-28 02 70.


Vilka program finns i 24Corren?

Svar:
I vår slinga ett sexminutersprogram som varvas med nyheter, väder och reklam. Sexminutersprogrammen varierar i innehåll, men exempel på program är Blåljus och 24Hockey.


Var spelas nyheterna i 24Corren in?

Svar: Vi har byggt en studio i Corren-huset på Badhusgatan 5 som används varje dag både för nyhetssändningarna och inspelning av sexminutersprogrammen.
Reportrar och fotografer kan också använda tv-studion i NT-huset i Norrköping ifall det skulle behövas.
Inslag och reportage filmas lokalt på den ort där händelsen äger rum.


Varför kan jag inte se bilder på hockeymatcherna på 24Corren Play på Corren.se?

Svar:
Det beror på att vi inte har rättigheterna att sända bilderna på webben. Du kan däremot se bilderna i 24Corren direkt efter matchslut.


Varför ligger inte alla Blåljus-program ute på webben?

Svar:
24Correns program har en annan ansvarig utgivare än den som papperstidningen Corren och Corren.se har. Det innebär att det ibland kan göras olika bedömningar av vilket material som ska visas var. Oftast handlar det om hur mycket vi visar av en övervakningsfilm.


Hur kan jag köpa reklam i 24Corren?
Svar: Företag och andra intressenter har möjlighet att synas i 24Correns sändningar på olika sätt. Reklamfilm eller tv-annons i reklamblocken är det vanligaste, men det finns också möjlighet att vara sponsor till specifika program, exempelvis vädret.
Ta kontakt med din ordinarie säljkontakt för information om annonsering i 24Corren. Du även kontakta Mats Johansson, produktansvarig tv, för specifika frågor om tv-annonsering.
Kontaktinformation, Mats Johansson:
Telefon: 013-28 02 93
E-postadress: mats.johansson@corren.se

Hur mycket reklam är det i 24Corren?
Svar: Normalt sett sänder vi två minuter reklam per 20-minutersslinga. Detta är uppdelat på två reklamblock som är en minut vardera. Det ena reklamblocket följer direkt på nyheterna och det andra direkt efter sexminutersprogrammet.
Enligt vårt sändningstillstånd får vi lov att sända tolv procent reklam, vilket är 2 minuter och 24 sekunder per 20-minuterssändning (7 minuter och 12 sekunder per timme).

Hur producerar jag som företag en reklamfilm om jag vill annonsera i 24Corren?
Svar: Det är sällan våra kunder själva producerar reklamfilmerna. Det vanligaste är att anlita en produktionsbyrå.
I vår koncern finns produktionsbolaget Teknomedia som vi rekommenderar dig att kontakta ifall du önskar göra en reklamfilm.
Kontaktinformation, Teknomedia:
Telefon: 011-200 700
E-postadress: info@teknomedia.se, eller läs mer på www.teknomedia.se

Vad är 24nt? Är det samma kanal eller en konkurrent?
Svar: Varken eller. Corren och Norrköpings Tidningar (NT) ingår i samma koncern, NTM, och är alltså inte konkurrenter. Däremot är Corren och NT två olika tidningar som är oberoende av varandra. På samma sätt är 24Corren och 24nt två tv-kanaler med olika innehåll, men med samma kanalkoncept.
24nt har funnits som kabel- och IP-tv-kanal i Norrköpings sedan 2006 och från 1 oktober 2008 som marksänd kanal.
I NTM-koncernen ingår även Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren i Luleå som gemensamt producerar 24Norrbotten, och Upsala Nya Tidningen med tv-kanalen 24UNT.
Kontakta Correns eller NT:s annonsavdelning om du som företag önskar annonsera i både 24Corren och 24nt. Vi kan naturligtvis också hjälpa dig med annonsering i 24Norrbotten och 24UNT.