Det oroar Ann-Marie Begler, generaldirektör vid Skolinspektionen.

Begler är dock inte förvånad över att det finns skillnader i olika lärares bedömning av proven.

Konsekvensen av att det finns olikheter i bedömningen mellan lärare är att många elever under årens lopp kan ha fått betyg som inte stämmer med deras kunskapsnivå.

I granskningen har Skolinspektionen kontrollrättat 29 000 prov från 2009. Resultatet blev i många fall att kontrollrättaren gav ett lägre omdöme om provet än vad ursprungsrättaren gett.

Störst skillnad fanns i prov i årskurs nio och gymnasieskolan.

Inspektionen har däremot inte gjort någon bedömning av vilken rättning som är rätt eller fel.

Myndigheten föreslår nu bland annat att proven ska konstrueras om så att utrymmet för tolkning av resultaten ska minska.

Alla elever i årskurserna tre, fem och nio och i gymnasieskolan genomför årligen nationella prov.

De största skillnaderna i bedömningen finns i de delar av proven där eleven fritt fått formulera ett längre svar.

Det här är första gången bedömningen av de nationella proven granskas. Granskningen gick till så att Skolinspektionen anlitade 211 erfarna och ämnesbehöriga lärare som fick rätta om prov från 633 skolor över hela landet.

Efter deras granskning fick i vissa fall också ytterligare en lärare göra en bedömning. Det gällde när skillnaderna i bedömning var stora mellan ursprungsrättaren och kontrollrättaren.