Det senaste halvåret har vi haft en intensiv bonusdebatt. Den har varit viktig och lett till att regeringen beslutat att stoppa bonusar för ledande befattningshavare i de statligt ägda företagen. Samtidigt finns det en risk att några fås kortsiktiga bonusexcesser påverkar bilden av alla företagare. Det är så långt ifrån småföretagarnas vardag det går att komma.

Sveriges småföretagare är strävsamma entreprenörer som skapar arbetstillfällen. De sätter fart på ekonomin och bidrar till vår gemensamma välfärd. De jobb som småföretagen skapar leder till att fler arbetar. Och ju fler som arbetar, desto mer pengar har människor att röra sig med. Ju mer varor och tjänster som efterfrågas, desto fler arbetstillfällen uppstår. Och ju mer näringslivet blomstrar, desto mer medel får vi till att finansiera vår gemensamma välfärd.

Det är därför jag har verkat för att det ska bli lättare, roligare och lönsammare att vara företagare. Det är därför vi så hårt drivit regelförenklingsarbetet som nu lett fram till att företagens administrativa kostnader sjönk med 4 procent under 2008. Det är ett historiskt trendbrott. Det är också därför det är viktigt att nyansera bilden av företagare i allmänhet och småföretagare i synnerhet.

För det stora flertalet företagare befinner sig ljusår från de lönenivåer som har debatterats den senaste tiden. Faktum är att 35 procent av landets småföretagare tar ut mindre än 25 000 kronor i lön före skatt varje månad. 23 procent tar ut mellan 25 000 och 30 000 kronor per månad. Och endast 10 procent tar ut mellan 35 000 och 40 000 kronor.

I Östergötland finns i dag cirka 35 000 småföretagare. För att de ska ha möjlighet att fortsätta driva sina företag och för att uppmuntra fler till att satsa på sina idéer är en näringslivsfientlig stämning skadlig. Dessa entreprenörer måste i sin tur ha förutsättningar att förverkliga sina idéer. Sådana förutsättningar är exempelvis en syn på företagare som samhällets hjältar. Det vill säga de som vågar satsa tid och kapital på sina affärsidéer.

Att underlätta småföretagarnas vardag är inte minst viktigt i tider som dessa. De minsta företagen är i dag den främsta källan till stabilitet på arbetsmarknaden. När storföretag varslar om uppsägning i kärva tider, behåller småföretagen sin personal så länge det går.

Alla känner vi någon som drabbats av den jobbkris världen just nu befinner sig i. Mer än någonsin behöver Sverige fler entreprenörer. För entreprenörer är jobbskapare, och en blomstrande företagsamhet verkar för samhällets bästa. Bara genom fler och växande företag kan arbetstillfällen bli fler och människor försörja sig. Låt oss alla därför hjälpas åt att ge en sann bild av småföretagarnas vardag och lyfta fram Sveriges småföretagare som de hjältar de är.

Maud Olofsson