Kännetecknande för väl fungerande stadsdelar är att det finns mötesplatser, tillgång till närservice och kultur- och fritidsaktiviteter. Att träffas och få nya bekantskaper, ha möjlighet till en del kommunal service och kunna ta del av ett väl fungerande föreningslivs verksamhet är några av de glädjeämnen som vi socialdemokrater vill ska finnas i den samlingsplats som ett stadsdelscentrum utgör. Det är helt enkelt viktigt för att en stadsdel skall vara trivsam att bo i.

Det är därför mycket beklämmande att den borgerliga majoriteten vill sälja ut stadsdelscentret Ryds centrum. Detta framgick tydligt under en debatt i kommunfullmäktige för en tid sedan. I debatten framgick också att den borgerliga majoriteten inte ser någon skillnad mellan Ikanohuset och Ryds centrum, vilket visar att man inte har förstått betydelsen av levande stadsdelar. Det oroar oss socialdemokrater.

Erfarenheterna från runt om i Sverige är nedslående. I Stockholm såldes 2007 tio stadsdelscentrum till det engelska fastighetsbolaget Boultbee. Erfarenheterna är nedslående och kritiken från såväl boende som handlare stor. Underhåll har uteblivit och mötesplatserna blivit färre.

I Linköping har den borgerliga majoriteten sålt Berga centrum och skolan är sedan tidigare nedlagd. De senaste veckorna visar med all önskvärd tydlighet att den offentliga närvaron i Berga borde öka, inte minska.

Stångåstaden har goda förutsättningar att spela en samhällelig roll och ta ansvar för områdets utveckling. Det har vi socialdemokrater varit mycket tydliga med. Vi har svårt att se att några nya eventuella ägare har likvärdiga ambitioner. Därför är det illa att den borgerliga kommunledningen vill tvinga Stångåstaden att sälja ut centrumanläggningen. För oss finns det inga rimliga grunder för att sälja Ryds centrum. I kommunal regi kan vi säkerställa att anläggningen tjänar som offentlig mötesplats, tillhandahåller service och ser till att stadsdelen lever. Vad kan det finnas för skäl att sälja ut Ryds centrum, om inte enbart principiella?

Vi vill driva en stadsdelsutvecklingspolitik som fokuserar på att utveckla de möjligheter som finns för att öka delaktighet, gemenskap och tillgången till service. Vi vill utveckla Ryd till en ännu bättre stadsdel. I det arbetet är det nödvändigt att värna om och utveckla Ryds centrum. Att äventyra en hel stadsdels framtida utveckling genom att sälja ut det vind för våg är ingen värdig politik. Det kan i stället innebära svårigheter för många Rydsbor. Vart ska Rydsborna hänvisas om närservice och naturliga mötesplatser försvinner?

En framgångsrik politik för stadsdelsutveckling kräver ett aktivt lokalsamhälle. Vi socialdemokrater vill att Linköping ska ha trygga, stabila, spännande och tilldragande bostadsområden, där tillgången till service och kultur är god. Att lämna ifrån sig det politiska ansvaret och riskera Ryds framtida utveckling är däremot inte ansvarsfullt. Det är brist på sunt förnuft.