Hamnliv slår Slott och Heliga Birgitta som turistmagnet på sommaren! Det har jag kunnat konstatera vid besök i bland annat Hjo, Båstad och Helsingborg. Det är betydligt svårare för Hjo och Båstad att bygga ett slott och samtidigt hitta en person som matchar Heliga Birgitta, än det borde vara för Vadstena att utveckla en hamn värd namnet! Potentialen kan knappast vara större!

Det finns många bra förslag hur man kan utveckla hamnen med restauranger, kallbadhus, ett stort antal nya bryggor med båtplatser och en familjevänlig badmiljö. Förslag som också ger direkta spinoff-effekter på affärslivet. Det räcker förresten att åka till grannkommunen Motala för att se goda intentioner!

Vadstena har varit bra på att hålla inkomster och utgifter i schack men betydligt sämre på värdeskapande investeringar. En kommun som Vadstena kan inte svälta sig ur sin nedåtgående trend. Man måste våga tro på framtiden och då gäller det också att investera.

Befolkningen i Sverige har sedan 1950 ökat med 35 procent. Vadstenas befolkning har minskat med 3 procent medan Mjölbys befolkning har ökat med 24 procent. Kan det bero på att Mjölby har betydligt bättre kommunikationer? I så fall lär det inte bli enklare nu, för Vadstena, när ny väg och järnväg kommer att föra Motala, Skänninge och Mjölby ännu närmare varandra.

Kommuner med minskande befolkning bygger i regel nya bostäder enbart för att öka antalet lägenheter med hiss för en åldrande befolkning. Om man inte har något alldeles extra att erbjuda. I Vadstena finns ett sådant projekt "Siloprojektet" med bostäder i centrum och sjöutsikt. Det är ingenting som politikerna talar om nu längre. Kan det vara så att ni politiker har dåligt samvete för att ni ännu inte har lyckats baxa igenom en anpassad Översiktplan för kommunen?

Vadstena behöver öka invånarantalet. Varför inte, som omväxling, börja med en kampanj i kommunhuset och på sjukhuset strax bredvid. De som borde vara lättast att påverka är alla de som dagligen pendlar till Vadstena. På sjukhuset finns cirka 130 anställda men bara hälften av dessa bor enligt uppgift i kommunen. Om vi utgår från kommunens egna beräkningar ger varje ny invånare cirka 45000 kronor i utjämningsbidrag. Etthundra nya invånare ger i så fall kommunen 4,5 miljioner kronor extra per år att satsa på skola, vård och omsorg!

Landstinget har beslutat att investera hela 525 miljoner kronor i nya lokaler för verksamheten vid sjukhuset i Vadstena. Det borde inspirera kommunen. Ni politiker i Vadstena har inte kunnat ge mig ett enda exempel på någon tillväxtbefrämjande åtgärd som har genomförts under 2000-talet!

Två fullmäktigeledamöter hävdade vid sammanträdet i maj 2011: "att bara vi får förbifarten så kommer befolkningen att öka och butikerna att blomstra". Snart är det upp till bevis!