Replik. Christian Dahlgren manar i Correns ledare 10 februari till kamp för golfbanan i Mjärdevi. Idag har golfen en given plats jämte andra sporter och idrotter i vår kommun. Man erbjuder rekreation och ger förutsättningar för ungdomsaktiviteter.

Den styrande S, MP, L-koalitionens ambition är att på sikt bygga bostäder och lokaler för företag där Linköpings golfklubb ligger idag. Golf spelas med fördel där mer utrymme finns, både på övriga nuvarande golfbanor och - vid ett framtida behov - på en ny. Frågan om varför är berättigad – svaret är tudelat.

För det första. Området runt Mjärdevi och universitetet är motorn för mycket av den positiva utveckling som vi förknippar Linköping med. För tusentals och åter tusentals av oss som idag stolt kallar oss linköpingsbor började resan med en studieplats på Campus Valla – med nudlar och nollning i Ryds Herrgård. 6 000 människor arbetar idag på hundratals företag på Mjärdevi – många med högkvarter runt om i Europa, i Asien och Nordamerika – men en hel del också med högkvarter här i Linköping.

Vi vet att de här studenterna, forskarna och företagarna är grunden som vi bygger ett tryggt samhälle på och nu behöver vi ge dem plats att växa. Mjärdevi och universitetet behöver ges utrymme att knytas samman och plats behöver ges för ännu fler företag att bli större och ännu mer attraktiva som arbetsgivare.

För det andra. Bostadsbristen är ett av vår tids stora samhällsproblem. Det drabbar allra mest dem med låg inkomst, pensionärer och unga, men påverkar alla – inte minst de företag som behöver kunna erbjuda anställda ett rimligt livspussel när man har världen som rekryteringsbas.

Menar vi allvar med att bygga bort bostadsbristen, värna Linköpings utveckling och med att bygga en mer sammanhållen stad, då är svaret givet: bostäder och jobb går före en central golfbana.