Enligt Lärarnas Riksförbund känner 8 av 10 högstadielärare till elever som har behov av särskilt stöd, men som inte får det. I Skolinspektionens årsrapport från 2015 konstaterades att i 40 procent av de granskade grundskolorna fanns det brister i elevernas tillgång till särskilt stöd.

Rödgröna regeringen satsar på skolan.

Den rödgröna regeringen tar ojämlikheten i skolsystemet på största allvar. Vi har anställt fler lärare och specialpedagoger, stärkt elevhälsan, satsat på bemannade skolbibliotek och mindre fritidsgrupper. För att skolan ska bli bättre på att möta elever med funktionsvariationer har vi också ändrat kraven för speciallärar- och specialpedagogexamen. Enligt de nya examensmålen ska studenterna ha kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och kunna tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer.

Läsa-skriva-räkna-garantin.

Regeringen har även genomfört en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan. Fullt utbyggt motsvarar den sex miljarder kronor årligen, samtidigt som skolan ska skyddas från nya nedskärningar. En annan viktig reform är läsa-skriva-räkna-garantin från förskoleklass. Förslaget innebär en stärkt rättighet för alla elever att få de stödinsatser de behöver tidigt i sin skolgång. Vikten av tidiga insatser för att stärka alla elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen kan inte nog betonas.

Fridolin agerar ansvarsfullt.

När delar av oppositionen och några remissinstanser uttryckte farhågor kring framförallt ökad administrativ börda för lärarna, så lyssnade regeringen och justerade delar av förslaget. Utbildningsminister Gustav Fridolin har satt barnens rätt till stöd före politisk prestige och agerat ansvarsfullt. Nyligen publicerade tunga röster från funktionsrättsrörelsen och elevrörelsen en artikel som ger tydligt stöd för förslaget.

Läsa-skriva- räkna-garantin beskrivs som det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och att de får det stöd som de behöver.

Miljöpartiet och utbildningsminister Gustav Fridolin har visat i konkret handling att vi vägrar att ge upp om varje barns rätt till stöd i rätt tid. Alla elever ska få en ärlig chans i skolan.

Elisabet Knutsson

utbildningspolitisk talesperson (MP)

Margareta Fransson

riksdagskandidat för Östergötland (MP)

Agneta Niklasson

gruppledarkandidat till Region Östergötland (MP)

Mia Sköld

oppositionsråd i Norrköping (MP)

Rebecka Hovenberg

kommunfullmäktigekandidat Linköping (MP)