Nu har regeringen presenterat sin överenskommelse med Vänsterpartiet om hur vinsterna i välfärden ska stoppas. Tonerna när de sjunger välfärdens lov klingar dock falskt. I princip hur man än mäter presterar de privata utförarna minst lika bra kvalitet – och ofta bättre – som de offentliga inom nästan alla områden. Trots att de får samma, eller lägre ersättning. Debatten handlar inte om att regeringen vill säkerställa en god välfärd utan om att försöka plocka billiga poäng hos väljarna.

Svenskt Näringsliv har 60 000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 1,8 miljoner medarbetare. 91 procent av företagen har färre än 50 anställda. Vid sidan av de rent mänskliga aspekterna är alla våra medlemsföretag beroende av att skolan fungerar så att de kan rekrytera duktig personal. De är beroende av att vården håller hög kvalitet så att medarbetare som blir sjuka snabbt kan få hjälp och att omsorgen fungerar väl så att anställda kan utvecklas i sina yrken i trygghet om att anhöriga får den hjälp de behöver. Våra medlemsföretag är dessutom beroende av att detta sker effektivt så att varje skattekrona används på bästa sätt och inte förslösas. Svenskt Näringsliv skulle aldrig driva att konkurrens och privata företag är viktiga i välfärden om vi inte vore övertygade om att detta leder till en högre kvalitet.

Svenskt Näringsliv och våra medlemsorganisationer har under många år lanserat en rad olika konkreta förslag på hur kvaliteten i välfärden kan stärkas. Vi har även själva byggt hemsidor för att medborgarna ska kunna jämföra kvaliteten inom vården och skolan.

Vi menar att alla ska ha rätt till en välfärd av god kvalitet och kvalitetsutvecklingen behöver gå snabbare. Det finns väl genomarbetade förslag för att komma dit och de viktigaste huvudpunkterna för att uppnå detta är:

- Högre krav på dem som ska starta nya verksamheter – även offentliga utförare. Sund ekonomi och kompetens måste finnas.

- Bättre mätning och uppföljning av kvaliteten. Sätt kvalitetsmål.

- Bättre redovisning av kvalitén för patienter, elever och brukare genom nationella hemsidor. De måste bli enklare att jämföra utförarna inom vård, skola och omsorg

- Skärp tillsynen. Gör fler oannonserade inspektioner. Det måste gå fortare att stänga verksamhet – privata liksom offentliga – som inte kan hålla godtagbar kvalitetsnivå.

- Betygsinflation ska bekämpas genom digitalisering av nationella prov. Skolor som sätter kursbetyg som är för höga jämfört med nationella proven ska tvingas upphöra med detta.

- Effektiva åtgärder för jämlik vård.

Regeringen väljer dock att avvisa kvalitetsspåret genom uppgörelsen med Vänsterpartiet. Redan innan remisstiden har gått ut presenterar man ett förslag som bygger på utredningen. Hela remissförfarandet är ett spel för gallerierna. Det tycks som om regeringen inte är ute efter kvalitet i medborgarnas välfärd. Det man söker är en fråga där man kan piska fram en ideologiskt grundad konflikt kring något där vi egentligen borde ha samma slutmål – bra välfärd och väl använda skattepengar.

Välfärden, som är så viktig för medborgarna och för våra medlemsföretag, har blivit en bricka i ett populistiskt spel. Det är bittert att se.

Sofia Sjöström

Regionchef Östergötland

Svenskt Näringsliv

Anders Morin

Välfärdspolitiskt ansvarig

Svenskt Näringsliv