Corren Lokus - Östergötlands annonsmarknad Corren Lokus - Östergötlands annonsmarknad Affärsliv Corren MeraTorsdag 24 april, Namnsdag: Vega
Karta från Google
Foto: Montage Corren
Laddar...

Flygflytt till Malmen löser många problem

Varför överväger man inte möjligheten att flytta till Malmen där plats finns och bullret inte är något problem? Lars-Erik Borg och Håkan Liljeström ställer frågan till kommunledningen i Linköping.

Corren publicerade 25 februari en debattartikel skriven av Arbetsgruppen för Moderna Transporter.

I artikeln påpekar vi problemen med buller från Saabfältet. Vi framhöll också problemen med en framtida utveckling av Linköping med ett flygfält som redan i dag delar staden i två delar.

Vi vet nu dessutom att Boverket och Naturvårdsverket är fortsatt oense om vad som skall gälla för byggande inom maxbullergränsen, vilket innebär fortsatt överklagande från Saab.

Nu skall kommunen ta över civilflyget på Saabfältet och har skrivet ett avtal med Saab AB för hyra av fältet. Avtalet kommer att kosta oss skattebetalare cirka 300 miljoner kronor fram till år 2020. Avtalet innebär i praktiken också att Saabs egna flygningar kommer att subventioneras med åtskilliga miljoner.

Vi uppmanade i debattartikeln kommunledningen att debattera problemen med oss. Vi har ännu inte hört något från politikerna sedan snart tre månader.

Vi ställer därför följande frågor:

Bullret från Gripen stör cirka 75 procent av centralortens innevånare. Saab AB överklagar sedan 2005 alla bygglov, som man anser kan påverka deras flygningar.

Är det rimligt att ett kommersiellt företag skall styra utvecklingen av Linköping?

Kan Saabs flygfält ligga kvar när Linköping består av 200 000 innevånare?

Vi ställer frågan igen eftersom centralortens naturliga utveckling österut med bland annat bostäder på Kallerstad blir omöjlig.

I och med att kommunen tar över ansvaret för civilflyget på Saabfältet måste, enligt handläggare på länsstyrelsen, en miljöprövning för flygverksamheten genomföras. Saab AB har tidigare beräknat att de bullerdämpande åtgärder som då behövs, kan kosta 200 miljoner kronor eller mer.

Skall skattebetalarna betala detta?

Varför överväger man inte möjligheten att flytta till Malmen där plats finns och bullret inte är något problem? Försvaret har gjort bullerdämpande åtgärder för över 100 miljoner i Malmslätt. Kommunen hade ju detta som huvudalternativ för ett tiotal år sedan.

Dela och kommentera

epaper
"Flygflytt till Malmen löser många problem"

Diskussionen startad av
shackleton
Startad: 2013-05-27
Kommentering
Kommentering
 • Avatar
  Man undrar ju vilka Ag MT är? Har aldrig hört talas om det. Verkar mest vara ett sätt att skapa ett namn som ska verka legitimt i debatten. Flyget och SAAB var före stan till stora delar. Att flytta SAAB handlar säkerligen om 10-tals miljarder och är helt orealistiskt. Dumt debattinlägg.
 • Avatar
  Linköping skulle kunna fördubbla sin befolkning utan att växa en kvm utanför befintlig bebyggelse. Staden är oerhört glest bebyggd,

  En flytt av SAAB är nog ekonomiskt oförsvarbart. Är det ens säkert att SAAB skulle etablera sig i Linköping om det skulle flyttas?

  Vill försvarsmakten dela flygplats med civilflyget?

 • Avatar
  "Bullret från Gripen stör cirka 75 procent av centralortens innevånare"
  Vilka är dessa? Hur blir dessa störda? Flygrörelser och flygtider är redan så uppstyrda så jag har svårt att se att flygbullret är något större problem i jämförelse med andra bullerkällor i en tätort. Det bara påstås saker med jämna mellanrum från vissa grupper eller personer som är flygmotståndare. Ett motstånd som nog inte grundar sig på eventuellt buller, utan har andra orsaker.
 • Avatar
  Gör som i Kiruna flytta staden.......
 • Avatar
  "Varför överväger man inte möjligheten att flytta till Malmen där plats finns och bullret inte är något problem?"

  Inte är något problem? För oss som bor i Ryd, Skäggetorp och Malmslätt verkar det ibland som om fönsterrutorna ska skallra sönder när planen ska starta/landa.

  Men, hellre Malmen än inget flyg alls. Flygplanen är det bästa med Linköping.
Prev Next

Dela och kommentera

Vill S ha EU-skatter eller inte?

Debatt Socialdemokaterna bör förklara sin ståndpunkt i frågan om EU-skatter, skriver Gunnar Hökmark (M).

Våga tro på förändring

Debatt Utsatta stadsdelar behöver en tro på att en stor del av förändringspotentialen faktiskt finns i områdena och i form av dess invånare, skriver Anders Lind och Tomas Dahlberg.

Ge alla rätt till heltid

Debatt Vår vision är enkel. Genom engagemang, samarbete och framtidsinriktade reformer kan vi nå målet om världens bästa välfärd.

Ett bra år i vården

Debatt Inför landstingsfullmäktige i dag skriver såväl den politiska ledningen som oppositionen. Ett bra år har passerat, enligt landstingsledningen. Oppositionen betonar att personalens villkor kan förbättras.

Så tänker vi på Corren Debatt

Debatt Correns debattredaktion publicerar insända artiklar utifrån en helhetsbedömning där nyhetsvärde, kvalitet och originalitet spelar in.

Du är reporter

Skicka in din egen artikel med bild!
Correns bloggare

Gör något kul!

EVENEMANG Kolla vad som är på gång i vår del av Östergötland.

Bläddra bland bildspelen

bildspel Se alla våra bildspel här.
CLICK@6402674,12