Corren publicerade 25 februari en debattartikel skriven av Arbetsgruppen för Moderna Transporter.

I artikeln påpekar vi problemen med buller från Saabfältet. Vi framhöll också problemen med en framtida utveckling av Linköping med ett flygfält som redan i dag delar staden i två delar.

Vi vet nu dessutom att Boverket och Naturvårdsverket är fortsatt oense om vad som skall gälla för byggande inom maxbullergränsen, vilket innebär fortsatt överklagande från Saab.

Artikelbild

Nu skall kommunen ta över civilflyget på Saabfältet och har skrivet ett avtal med Saab AB för hyra av fältet. Avtalet kommer att kosta oss skattebetalare cirka 300 miljoner kronor fram till år 2020. Avtalet innebär i praktiken också att Saabs egna flygningar kommer att subventioneras med åtskilliga miljoner.

Vi uppmanade i debattartikeln kommunledningen att debattera problemen med oss. Vi har ännu inte hört något från politikerna sedan snart tre månader.

Vi ställer därför följande frågor:

Bullret från Gripen stör cirka 75 procent av centralortens innevånare. Saab AB överklagar sedan 2005 alla bygglov, som man anser kan påverka deras flygningar.

Är det rimligt att ett kommersiellt företag skall styra utvecklingen av Linköping?

Kan Saabs flygfält ligga kvar när Linköping består av 200 000 innevånare?

Vi ställer frågan igen eftersom centralortens naturliga utveckling österut med bland annat bostäder på Kallerstad blir omöjlig.

I och med att kommunen tar över ansvaret för civilflyget på Saabfältet måste, enligt handläggare på länsstyrelsen, en miljöprövning för flygverksamheten genomföras. Saab AB har tidigare beräknat att de bullerdämpande åtgärder som då behövs, kan kosta 200 miljoner kronor eller mer.

Skall skattebetalarna betala detta?

Varför överväger man inte möjligheten att flytta till Malmen där plats finns och bullret inte är något problem? Försvaret har gjort bullerdämpande åtgärder för över 100 miljoner i Malmslätt. Kommunen hade ju detta som huvudalternativ för ett tiotal år sedan.