Jag ska medge att jag har varit orolig. Med förundran har jag sett hur Socialdemokraterna i riksdagen frivilligt och till synes med viss entusiasm har vandrat långt ut i den vänsterpolitiska symbolpolitiska terrängen. Partiet har drivit verklighetsfrämmande förslag utan stöd i riksdagen om ”vinsttak” som skulle innebära slutet för såväl stora, framgångsrika och effektiva välfärdsföretag som små och idéburna verksamheter.

Uppträdandet har varit så pass fjärran från den traditionella socialdemokratins attityder som man kan tänka sig. Stilen att hitta på problem för att sedan lansera drastiska lösningar hör – som jag ser på världen – ytterkantspartier till. Socialdemokratin brukar däremot oftast hålla sig till mer reala problem.

Christoffer Bernsköld är socialdemokrat och regionråd i Östergötland. Bernsköld är en klok och omdömesgill person. Jag ringde honom för att få hans synpunkter på vad som händer och sker. Östergötland tillhör inte den utvalda krets av regioner och kommuner som ska lämna in synpunkter på förslagen om vinsttak från regeringens så kallade Reepaluutredning. ”Men hade vi svarat så tror jag vi hade landat i ungefär det som blev S partikongress beslut 2013”, sa Bernsköld.

Beslutet 2013 var en kompromiss mellan stridssugna vänsterister och pragmatiska partister. Tonen i beslutet är ganska hård mot företag och vinster. Innehållet i beslutet är nej till vinstförbud/tak och ja till intellektuellt begripliga friutrymmen för lokala politiker att laga efter läge.

”Det finns naturligtvis inte ett (1) socialdemokratiskt svar på de här frågorna. Beroende på lokala förhållanden kan ju samma socialdemokrat komma fram till olika hållningssätt i Ydre eller i Linköping. Inom vården kan jag också tänka mig att vinstintresse är ett lika bra incitament i vissa verksamheter som vad det är dåligt i andra”, sa den kloke Christoffer Bernsköld.

Härligt nog är det inte bara östgötar som Lars Stjernkvist och Christoffer Bernsköld som dämpar min oro. Flera ledande kommun- och regionpolitiker som Karin Wanngård i Stockholm, Henrik Fritzon i Skåne och Börje Wennerberg i Uppsala talar offentligt om sin skepticism till vinsttaket.

Så det ska nog reda sig till slut det här med vinsterna.