Corren Lokus - Östergötlands annonsmarknad Corren Lokus - Östergötlands annonsmarknad Affärsliv Corren MeraOnsdag 23 april, Namnsdag: Georg, Göran

Genusforskning vid LiU håller världsklass

I Corren har det upprepade gånger, senast den 20/4, hävdats att genusvetenskap inte är vetenskap, utan bör betraktas som ideologi och indoktrinering. Slutsatsen är på många sätt anmärkningsvärd och väcker en rad frågor om hur tidningen förstår begreppet vetenskap och vad man egentligen vet om den genusvetenskapliga forskning som bedrivs vid svenska lärosäten.

I själva verket har denna forskning under de senaste åren fått en rad erkännanden just för sin vetenskapliga kvalitet. Inte minst gäller detta genusforskningen vid Linköpings universitet. En tydlig indikation på detta var när Vetenskapsrådet 2006 utsåg miljön tema Genus till så kallad excellent forskningsmiljö och tillförde resurser för en långsiktig expansion av verksamheten. Bilden av en framstående forskningsmiljö med internationell lyskraft bekräftades också i den utvärdering av satsningen som Vetenskapsrådet genomförde under 2011.

En panel bestående av internationellt framstående forskare fastslog att forskningsmiljön har uppnått en internationellt erkänd position med publikationer som på en skala från 1-5 rankades i de två främsta kategorierna "mycket bra" och "outstanding".

Genusfrågor belyses och analyseras även inom discipliner som historia, företagsekonomi, litteraturvetenskap, medicin, teknik, pedagogik, sociologi, socialt arbete, utbildningsvetenskap och vårdvetenskap samt vid tvärvetenskapliga forskningscentra. Den disciplinära bredden innebär att forskningens kvalitet prövas i relation till olika vetenskapliga kontrollsystem. En avhandling som använder genusperspektiv inom till exempel företagsekonomi eller sociologi måste leva upp till samma vetenskapliga krav som andra avhandlingar inom dessa ämnen. Att som Corren hävda att genusvetenskap inte är vetenskap blir ur detta perspektiv än mer förbryllande.

Dagens genusvetenskapliga forskning bedrivs inte bara inom olika discipliner och miljöer, dess innehåll och teoretiska grunder har också breddats, vilket bland annat lett till att forskare kommit att lyfta fram betydelsen av att studera samspelet mellan genus och andra kategorier som till exempel etnicitet, klass, sexualitet, ålder. Forskningen präglas således i hög grad av teoretisk och metodologisk mångfald.

Ett utmärkt tillfälle att ta del av LiU:s forskning med genusperspektiv är vid ett "genusmaraton" som arrangeras 3 maj, i konsthallen Passagen vid Stora torget i Linköping. Här kommer forskare genom en rad kortare föreläsningar att presentera forskning om allt från hjärt- och kärlsjukdomar till pappaledighet. Förhoppningsvis kan dessa presentationer bringa mer klarhet i vad modern genusvetenskaplig forskning handlar om.

PROF. HELEN DANNETUN, REKTOR, LINKÖPINGS UNIVERSITET

PROF. BO HELLGREN, DEKANUS FILOSOFISKA FAKULTETEN, LINKÖPINGS UNIVERSITET

PROF. NINA LYKKE, AVDELNINGSCHEF TEMA GENUS, LINKÖPINGS UNIVERSITET

DOC. ÅSA-KARIN ENGSTRAND, FÖRESTÅNDARE FORUM FÖR GENUSVETENSKAP OCH JÄMSTÄLLDHET, LINKÖPINGS UNIVERSITET

Dela och kommentera

epaper

Dela och kommentera

Ge alla rätt till heltid

Debatt Vår vision är enkel. Genom engagemang, samarbete och framtidsinriktade reformer kan vi nå målet om världens bästa välfärd.

Ett bra år i vården

Debatt Inför landstingsfullmäktige i dag skriver såväl den politiska ledningen som oppositionen. Ett bra år har passerat, enligt landstingsledningen. Oppositionen betonar att personalens villkor kan förbättras.

Oacceptabelt att skillnaderna i skolan ökar

Debatt Om Folkpartiet menar allvar med att prioritera skolan borde de välja att stoppa de framtida besparingarna, skriver Jakob Björneke (S).

Vänta med beslutet om ny simhall

Debatt Den ekonomiska kalkylen i den aktuella utredningen om en ny simhall i Linköping är så pass undermålig att den inte kan ligga till ...2

Så tänker vi på Corren Debatt

Debatt Correns debattredaktion publicerar insända artiklar utifrån en helhetsbedömning där nyhetsvärde, kvalitet och originalitet spelar in.

Du är reporter

Skicka in din egen artikel med bild!
Correns bloggare

Gör något kul!

EVENEMANG Kolla vad som är på gång i vår del av Östergötland.

Bläddra bland bildspelen

bildspel Se alla våra bildspel här.
CLICK@6014120,12