Olyckskorparna är många när det gäller vår landsbygd. Lärde män i vår huvudstad dömer ut oss och pekar på att när stadsbon besöker någon del av landsbygden i framtiden kommer de ”hitta tre alkoholister, några barn och ett par knäppgökar”. De talar om skräpytor och sjunger framtidens lov för storstaden, läs Stockholmsregionen. Visst finns det problem på landsbygden och visst ökar klyftan mellan stad och land. Men varför kasta in handduken?

För mig som ny politiker inom Kinda kommun, ser jag faktiskt mer möjligheter än problem. Jag har under mina senaste 25 år som lobbyist för skogsägarrörelsen i och utom Sverige, träffat både politiker och byråkrater med olika uppfattningar och jag har också mött de som tror på sin sak och lyckats nå sina mål. Vi kan därför styra båten i rätt riktning, men då krävs det att vi samverkar och arbetar mot samma mål.

Kinda kommun har goda möjligheter att utvecklas inför framtiden. Vi har en bra skola, vilket Skolverkets senaste utvärdering gett vid handen, en bra barnomsorg, bra kommunikationer med såväl buss som tåg längs med huvudstråket väg 34. Vi har ett bra näringsliv och låg arbetslöshet. Vi har goda möjligheter till idrottsaktiviteter tack vare engagerande föreningar.

Goda möjligheter att växa i Rimforsa med omnejd, främst med dess närhet till Linköping. I dag finns det ett 80-tal villatomter, färdiga för byggnation med framdraget kommunalt vatten och avlopp och närhet till vårt vackra sjösystem. Just vårt sjösystem, med sjöarna Åsunden, Järnlunden och Ämmern som sammanbinds med Kinda kanal och Schedevi kanal, vill jag lyfta lite extra. Här har vi ett unikt landskap till gagn för såväl kommunens medborgare som besökare från våra storstäder.

Jag ser samverkan mellan Linköpings kommun och Kinda kommun som en viktig byggkloss för framtiden. Linköping som ett av de hetare områdena i vårt land kommer att kunna erbjuda arbetstillfällen, Kinda med framför allt Rimforsa kan erbjuda bostäder. Dessutom kommer hela Kinda med sitt vackra landskap och fina sjösystem, att erbjuda rekreation och naturupplevelser.

För mig som moderat är det bara att ta tag i frågorna nu. Jag vill ge fem exempel på åtgärder:

1. Skapa en marknadsföringsgrupp i Rimforsa med kommunen och intressenter i området som deltagare och för ut vårt budskap och visa upp möjligheterna.

2. Gör en översyn av planläget inom kommun. Efter genomförd översiktsplan av Rimforsa, prioriteras detaljplanläggningen till mark för lägenhetsboende och industrimark i Rimforsa.

3. Stiftelsen Kindahus satsar på nybyggnation av lägenheter i Rimforsa.

4. Möjliggör boende inom hela kommunen. Verka bland annat för sjönära bostadslägen på landsbygden.

5. Utveckla samverkan med Linköpings kommun.

Jag är helt övertygad om vi ser till möjligheterna och såväl det offentliga som det privata samverkar tillsammans mot ett gemensamt mål, kommer vi att skapa en framtida gynnsam situation för oss alla inom Kinda.

Christer Segerstéen

ordförande för Moderaterna i Kinda