Fram till på söndag den 17 september har alla medlemmar inom Svenska kyrkan möjlighet att göra sin röst hörd i kyrkovalet. Som tidigare statskyrka är Svenska kyrkans identitet reglerad i en särskild lag som säger att vi ska vara ett lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka. Gruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) är den största gruppen i kyrkovalet som står helt fri från politiska partier. Vi har lång och stor erfarenhet av att utveckla och ta ansvar för just en sådan kyrka.

Att ett kyrkoval äger rum under ett år när vi särskilt minns Martin Luthers reformation ger oss anledning att fundera hur vi reformerar kyrkan vidare idag, 500 år senare. Med ord lånade från reformationens grundtankar vill Posk verka för en öppen luthersk kyrka som lever genom tron och av Guds nåd – inte av vår egen förträfflighet eller för vår egen skull. Det betyder också att grunden för vårt engagemang i kyrka och samhälle är att ständigt vända tillbaka till Jesus Kristus. Enligt vår tro är kyrkan kallad att låta hans kärlek till världen och till alla människor bli synlig och konkret.

Idag ser vi hur allt fler röster instämmer med oss: Kyrkan blir som mest trovärdig i det uppdraget som skild från den politiska makten och dess spel. Därför är en röst på Posk en röst för en oberoende kyrka som inte står kvar i nostalgi över 1900-talets statskyrka, då kyrkan som en del av staten också styrdes av riksdagens partier. Vi är övertygade om att kyrkan har en viktig uppgift att fylla i dagens samhälle, och vara en levande gemenskap som söker göra Guds kärlek synlig i en orolig värld som behöver hans närvaro. Den uppgiften är för viktig för att bli till slagträ och arena för politiska strider.

Vi inom Posk är stolta över Svenska kyrkan, men ser också att den står inför stora utmaningar. Vi har ett behov att utveckla en 2000-talets demokrati som stärker inflytandet från de lokala församlingar där du och jag kan möta kyrkan i vardag och fest. Vi är en grupp som finner det självklart att alla individer ska mötas med respekt, oavsett sexuell läggning, etnicitet, kön eller olika traditioner inom vår breda kyrka. En röst på Posk stärker ungas röst och bidrar till ett engagemang för de som just nu lever i en utsatt livssituation. Posk har, som ingen annan grupp, lyft fram kyrkomusikens kraft samt behovet av att gudstjänstlivet förnyas med både nyfikenhet och stor respekt för vår rika tradition.

Om du vill se en kyrka som är generös i sin öppenhet, oberoende och helt fri att verka i sitt uppdrag med fokus på att utveckla din lokala församling, då är Posk gruppen för dig i kyrkovalet.

Anna Lundblad

Ordförande i kyrkorådet i Linköpings domkyrkopastorat

Ledamot i kyrkomötet och i kyrkostyrelsen