Hur klarar ansvariga politiker avgivna löften?

Motala kommun har i en tidningsartikel i 2012-05-28 bland annat lovat kommunen sina invånare att:

• Brev och fax besvaras inom tre dagar.

• E-post besvaras inom en arbetsdag.

Framtid Borensberg har 2017-09-18 skickat ett e-brev till kommunens ansvarige politiker angående ett informationsmöte i Borensberg. Detta möte har varit diskuterat ett antal gånger tidigare och tidigare tanke var att det skulle hållas i november månad. Vid mötet önskar Framtid Borensberg att följande frågor ska belysas:

• Skolfrågan

• Deltidsbrandkåren i Borensberg

• Äldreboende

• G-C vägar

• Tidigare Ica-fastigheten

• Småbåtshamnen.

Framtid Borensberg förväntar sig givetvis svar på detta enligt tidigare avgivna löften (inom en arbetsdag). Vi har nu i skrivande stund sent om sider fått ett svar. Det har dock tagit oacceptabelt lång tid! Skulle alla frågor inom kommunen hamna i långbänk eller ignoreras som det nu har gjort så kan vi inte se någon utvecklingspotential avseende kommunens väl och ve.

Vi har redan tidigare dåliga erfarenheter angående svar på tidigare insända handlingar via e-post. Antingen har vi fått stöta på ett antal gånger och då erhållit ett svar. Några gånger har svar uteblivit totalt! Det minsta man kan förvänta sig är att svaret kunde vara: Jag ska undersöka frågan och återkommer till Er snarast möjligt.

Vi tycker att det är sorgligt när politiken lovar brett vad de ska göra men sedan ignorerar detta totalt. Ska vi i Motala kommun se riktigt allvarligt på detta när politiker förmodligen kommer att avge ett antal löften inför kommande val inom ett år. Kan politikerna garantera att det bara inte är ”valfläsk” utan att det kommer att finnas grund för deras löften och kommer politikerna sedan att stå upp för vad de har lovat? Såsom löften hanteras just nu av några ansvariga politiker så synes det inte att vara så hoppfullt.

Framtid Borensberg

styrelsen, genom

Conny Ringvide