Folkpartiet har en stadig värdegrund att stå på. Liberalismens kompass har alltid varit frihet, jämlikhet och broder/systerskap. Vi har ingenting att skämmas för i det förflutna till skillnad från en del andra partier. Tvärtom har man en hel del att vara stolta över.

Tv visade under helgerna ”Fröken Frimans krig” Förebilden var liberalen Anna Whitlock som 1905 tog initiativ till konsumentkooperativet ”Svenska Hem” i Stockholm.

Där drev man information om konsumentfrågor, ordnade utställningar och föredragsturnéer. Svenska Hem blev Stockholms största konsumentförening med fem butiker och över 3 000 medlemmar. Medvetna kvinnor, bland annat Selma Lagerlöf, var medlemmar. Kooperativet blev mycket uppskattat bland kvinnorna men stötte på hårt motstånd från de manliga handelsmännen. 1917 uppgick Svenska Hem i den nybildade Stockholms konsumentförening, där Albin Johansson, sedermera KF-chef, snabbt såg till att utplåna alla spår av ”Hemska Sven” som han kallade föreningen. Härskartekniken rådde och råder tyvärr än på sina ställen, om än mer fördolt.

Whitlockska samskolan startades också av denna radikala kvinna och även en sy- och lekskola för barn under sju år, förebilden för den första svenska förskolan. Hon anställde sin vän Ellen Key som lärare. Anna var den första ordföranden i ”Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt” i början av 1900-talet. Vi har mycket att tacka dessa kvinnor för.

Därför kommer vi att driva jämställdhetsfrågor hårt i valrörelsen. Det finns en hel del kvar att göra och den kommer aldrig av sig själv.

Kvinnor har i genomsnitt 3,6 miljoner mindre i livsinkomst än män och får således lägre pension. Ett mer jämställt föräldraskap är helt nödvändigt för att kvinnor ska få samma möjligheter på arbetsmarknaden. En tredje pappamånad gör att jämställdheten kan öka, också för männen som får mer värdefull tid för sina barn.

Reformer på studiemedelssidan gör nu också att de, som vill omskola sig mitt i livet, kan göra det.

Dessutom bör det bli fler kvinnor i bolagsstyrelser. Kvinnor kan bidra med ett annat synsätt, som kan vara bra och utvecklande för företagen på ett långsiktigt sätt, inte minst när det gäller att skapa en bra arbetsmiljö.

Alliansens satsningar på den svenska förskolan börjar ge utdelning. Den förnyade utbildningen har gjort att det i år är 30 procent fler sökande till utbildningen än i fjol. Förutom ny läroplan bör även förskollärare omfattas av regeringens karriärtjänster för lärare, anser vi. 92 procent av alla 1–5-åringar går i förskolan och 95 procent av föräldrarna är nöjda.

Så Fröken Frimans krig fortsätter i liberal anda på många områden! Barbro Westerholm, Birgitta Ohlsson, Marit Paulson, Maria Arnholm och Cecilia Wikström är några av de starka kvinnor inom Folkpartiet som i dag kämpar för ökad jämställdhet!