Två år har gått sedan de Globala målen antogs på FN-toppmötet i New York. Om 13 år ska de vara uppfyllda. För det krävs handlingskraft på alla nivåer i samhället, såväl globalt som lokalt. Med höstens satsning Globala Linköping vill kommunen tillsammans med biståndsmyndigheten Sida visa hur var och en kan bidra för att göra verklighet av visionerna.

Utvecklingen i världen går faktiskt stadigt framåt. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och andelen fattiga i världen har halverats sedan 1990. Men samtidigt står världen inför enorma miljöutmaningar och antalet människor på flykt är det högsta sedan andra världskriget. Vi måste alla ta vårt ansvar om vi ska lyckas uppnå en värld som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Vid FN-toppmötet i september 2015 enades världens ledare om de Globala målen för hållbar utveckling. Det är 17 ambitiösa mål om allt från att uppnå jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och skapa hållbara städer, till att utrota all världens hunger och fattigdom. Målen gäller alla och de visar tydligt hur ekonomisk och social utveckling hör ihop med klimatet – hur globala klimatutsläpp påverkar vår miljö och hur vi kan påverka andras liv genom att konsumera varor som har tillverkats under schysta villkor och som tar hänsyn till miljön.

I Sverige kallas arbetet med de Globala målen för Agenda 2030, året då målen ska vara uppnådda. Det kräver engagemang och ansvar på alla nivåer i samhället och Sveriges kommuner har en central roll. Det är särskilt kul då Linköpings kommun kommit långt i arbetet med att utveckla mer hållbara stadsdelar genom större medborgardialoger där människor blir inkluderade i stadsdelens utveckling.

På måndag startar temaveckan Globala Linköping, ett samarbete mellan Linköpings kommun och biståndsmyndigheten Sida, som sätter global hållbarhet i fokus. Programmet är särskilt utformat för gymnasieelever med inspirationsföreläsningar och workshops om hur vårt samhälle kan bli mer hållbart och vikten av engagemang.

Temaveckan bjuder också på kunskapscertifiering om världsfakta med stiftelsen Gapminder, paneldebatter om bistånd och fotoutställningen Spirit for Change med föredrag av prisbelönta fotografen Pieter Ten Hoopen – och mycket mer!

Med Globala Linköping vill vi dra uppmärksamhet till och diskutera globala frågor såsom jämställdhet, klimat och fred och säkerhet. Vi vill också öka kunskapen om svenskt bistånd och visa hur viktigt det är för en rättvis och hållbar global utveckling. För som svensk skattebetare bidrar vi alla till biståndet med 10 kronor per dag – det är pengar som gör enorm skillnad för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Allt vi gör påverkar jorden lokalt och globalt. Genom att bjuda in till internationella samarbeten i klassrummet, på arbetsplatsen och på hemmaplan kan vi öka förståelsen för andras agerande och påverka vilket avtryck vi gör med vår konsumtion.

Lokalt engagemang behövs för att vi ska nå de Globala målen inom de kommande 13 åren. Vi hoppas att många Linköpingsbor, företag, skolor och föreningar vill vara med i det viktiga arbetet.

Helena Balthammar (S), borgmästare, Linköping

Rebecka Hovenberg (MP), miljökommunalråd, Linköping

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida