Frågan om multiarenor och nya idrottshallar i Linköping har varit aktuell under en längre tid. Nu har Linköpings kultur- och fritidsdirektör Karin Olanders fått i uppdrag att snabbt utreda möjligheten att bygga en samordnad idrottsanläggning vid Stångebro/Kallerstad i Linköping. Det är ett initiativ som Östergötlands Idrottsförbund förstås välkomnar. Linköping och hela Östergötland har brist på idrottshallar och andra utrymmen för att bedriva idrott. Men för att idrotten ska finnas till för alla räcker det inte med att bygga centralt placerade hallar i länets större kommuner. Vi arbetar för jämlik idrott, där alla ska kunna idrotta oavsett ålder, bostadsort och ekonomiska förutsättningar.

Därför är det viktigt att de östgötska kommunerna även tar andra geografiska områden i beaktande när man planerar för nya anläggningar. Idrotten behöver finnas tillgänglig där man bor. Alla har inte möjlighet eller förutsättningar att resa över halva stan, eller från landsorten, för att kunna delta i träningar och matcher. Utan den möjligheten finns det risk för att segregationen i samhället, och i Östergötland, ökar och idrotten inte blir till för alla. Det handlar inte heller bara om idrottshallar, utan även om tillgång till naturliga utomhusmiljöer som till exempel skog och hav.

Tillgången till anläggningar är en prioriterad fråga både för Riksidrottsförbundet och för Östergötlands Idrottsförbund. Bland annat stöttar vi föreningar som behöver bygga nytt, bygga om eller renovera befintliga anläggningar genom Idrottslyftets anläggningsstöd. 2016 fördelade vi drygt 3,5 miljoner kronor till 25 föreningar i länet, vilket självklart inte är tillräckligt. Under 2017 fortsätter vi att aktivt jobba med anläggningsstödet och lägga mer fokus och resurser på de långsiktiga strategiska frågorna kring anläggningar.

Frågan om en multiarena i Linköping är en viktig pusselbit i att skapa förutsättningar för idrott för alla och vi ser fram mot att få vara delaktiga i utredningen tillsammans med andra viktiga aktörer inom idrotten och föreningslivet.

Kristin Lönnqvist

distriktsidrottschef Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Mattias Ottosson

ordförande Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna