Replik på "En jämlik och nära vård", 8/1.

Representanter för Koalition för Östergötland i Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver att deras mål är en jämlik och nära vård med hög tillgänglighet. Det är ett enkelt mål att ställa sig bakom. Men hur ser egentligen verkligheten ut när S får styra?

Skribenterna lyfter själva fram mobila Alma-team – en satsning som infördes framför allt för våra äldre med syftet att fler ska kunna få sitt vårdbehov tillgodosett hemma, utan att behöva åka fram och tillbaka till sjukhus. Det är en mycket bra satsning. Skribenterna nämner dock inte att den möjligheten inte gäller alla äldre i Östergötland. I centrala länsdelen finns nämligen inte mobila Alma-team. Är det jämlik vård?

Hög tillgänglighet till vården är också en del av koalitionens mål. Men sedan den S-ledda koalitionen tog över har tillgängligheten kraftigt försämrats – trots löfte om en ”köfri vård”. Ett område med stora tillgänglighetsproblem är ögonsjukvården. När Region Östergötland inte klarar att ge den ögonsjukvård våra medborgare behöver får östgötar istället åka till Jönköping, där de har vårdval inom ögonsjukvården, för att få sin vård. Det vill säga, de som har kraft och möjlighet att bege sig till en annan region får sin vård – andra får vänta i långa vårdköer. Är det jämlik vård?

Vi har föreslagit, sedan länge, att mobila Alma-team ska införas i hela länet och vi har också föreslagit vårdval för ögonsjukvården. Båda förslagen med syfte att uppnå en god och jämlik vård i hela länet. Koalitionen talar fint om jämlik vård, samtidigt som de säger nej till åtgärder för att öka den. I kläm hamnar patienterna, vilket vi beklagar.

Fredrik Sjöstrand (M)

2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Stefan Redéen (KD)

ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden