I Kinda och Kisa har Kindagårds café och matsal med sin förebyggande verksamhet bidragit till god livskvalité hos de boende, äldre och funktionshindrade. I och med stängningen av verksamheten har denna viktiga förebyggande verksamhet utraderats. Gemenskapen över en bit mat i Kindagårds matsal och café har ersatts av lunch i en plastlåda i ensamheten i lägenheten. Många är bestörta, inte minst anhöriga. Är detta värdigt?

Vi vet att idag lider många äldre av ensamhet och isolering. Ensamheten leder till ohälsa. Forskning visar till exempel att en äldre man per dag i Sverige tar sitt liv. Vidare: äldre svälter, eftersom matlusten försvinner i ensamheten. När äldres folkhälsa äventyras och inte tas på allvar uppkommer dyra och onödiga kostnader. En konsekvens av att de äldre mår sämre, eller till och med svälter, blir ökat behov av dyra placeringar på särskilda boenden. Det som ”sparas” på kort sikt orsakar större kostnader längre fram. Kostnader för den enskilde, men också för samhället. Dessa kostnader kan undvikas med förebyggande insatser.

Vi vet att lösningen finns om viljan finns. LSS-verksamhetens på Bergdala, dess handledare, deltagare och deltagarnas gode män har tydligt visat att man önskar och vill driva Kindagårds café och matsal, med befintliga resurser. Alltså utan ökade kostnader. Men finns viljan och förmågan hos förtroendevalda och högre tjänstemän i Kinda kommun? Vi tvivlar! Vi kan inte se det idag.

Om den verkliga viljan finns kan de äldres hälsa och livskvalité förebyggas och på sikt minska framtida kostnader.

Vi kräver därför:

- att Kindagårds café och matservering åter öppnas

- att frågan utreds om hur vi kan säkra de äldres livskvalité: hur kan liknande mötesplatser skapas både i Rimforsa och Horn?

Vi kommer inte att ge oss. Vi kommer fortsätta kämpa för att förnuftet ska segra.

PRO Kinda Samorganisation

Sonja Örntorp, ordf

PRO Kisa

Anders Lind, ordf

PRO Rimforsa

Birgitta Källsand, ordf

PRO Södra Kinda

Åke Eriksson, ordf

SPF Kindas styrelse

Arne Nilsson, ordf

Gerd Pettersson

Christina Nysten

Gunnel Laine

Carl-Inge Gustavsson

Rune Larsson

Kurt Isaksson