Replik på "Regeringens filmpolitik är ett fiasko", 10/2.

Moderaterna Cecilia Magnusson och Elmer Jansson menar att vi försöker slå in splittring mellan allianspartierna vad gäller filmpolitiken. Nå, det är en splittring man lyckats skapa på egen hand. När riksdagen häromveckan debatterade och fattade beslut om regeringens förslag att från 1 mars utvidga den så kallade ledsagarregeln till att också gälla 15-årsgränsen, för att möjliggöra för fler familjer att se biofilm tillsammans, är det ett faktum att de två motpolerna i debatten var Moderaterna och Kristdemokraterna. Detta då Kristdemokraterna inte på några villkor ville ställa upp på att införa ledsagarregeln på 15-årsgränsen, medan Moderaterna intog den motsatta positionen och helt ville avskaffa offentligt reglerade åldersgränser, till förmån för branschreglerade. Detta trots att filmbranschen var oenig om saken när ett sådant förslag remitterades.

Vad gäller de sju tillkännagivanden som riksdagen i höstas beslutade att ge regeringen, för att i övrigt kunna ställa sig bakom den mycket omfattande filmpropositionen, har de flesta hanterats snabbt. Den fråga som inte kunnat hanteras än är hur en finansiering av filmproduktion som inte bygger på att skatten på biobiljetter höjdes från 16,6 till 25 procent kan konstrueras. Den farhåga som funnits om att momshöjningen skulle medföra höjda biljettpriser har dock lyckligtvis kommit på skam. Resultatet av den nya filmpolitiken är därför fler filmer, tillgängliga för fler, och det till oförändrade biljettpriser!

Vidare finns två direkta sakfel i Magnussons och Janssons artikel. För det första finns nu representanter från Dramatikerförbundet och Teaterförbundet med i råden. För det andra är det inte så att hela filmbranschen slutat att ge besöksstatistik till Filminstitutet. Såväl Folkets hus och parker som Distributörerna, som är en sammanslutning av bland annat Folkets bio, Nonstop och Triart, lämnar sådan statistik.

Niclas Malmberg (MP)

kulturpolitisk talesperson

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

ordförande i kultur- och fritidsnämnden Linköping