Slutreplik på "Förtäckt amnesti för ensamkommande", 21/12.

Jonas Andersson (SD) kallar regeringens förslag om en förnyad asylprövning en ”förtäckt amnesti”. I det har han fel. Vårt förslag innebär att alla som kom som ensamkommande 2015 och har drabbats av långa handläggningstider ska få en ny individuell prövning och möjlighet att stanna i Sverige. Så skedde även 2005 när vi i Miljöpartiet i samarbete med regeringen Persson tog fram en tillfällig lag som gjorde att många tusen barn och barnfamiljer fick en ny prövning.

Det är märkligt hur Andersson angriper förslaget för att vara orättvist eftersom det inte omfattar alla ensamkommande ungdomar. Det var inte en kritik vi väntat oss från en Sverigedemokrat. Förslaget omfattar de som kommit innan den 24 november 2015, eftersom det var då den tillfälliga asyllagstiftningen trädde i kraft. Vårt förslag riktar sig till en grupp som drabbats särskilt hårt av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket.

Vår lösning ger många ensamkommande ungdomar som under de senaste två åren har rotat sig i samhället och gått i skolan, lärt sig svenska och blivit en del av nya familjer och odlat relationer en ny möjlighet att fortsätta sina liv i Sverige.

Vi värnar om ungdomarna och vill skapa trygghet för dessa. Vi värnar också en rättssäker och rättvis asylprövning. Därför ska inte de enskilda ungdomarna drabbas negativt av de exceptionellt långa handläggningstiderna hos Migrationsverket. Så tar vi ansvar för både asylrätten och de ensamkommande ungdomarna.

Margareta Fransson

regionråd (MP)

Birgitta Rydhagen

gruppledare Linköping (MP)

Mia Sköld

gruppledare Norrköping (MP)

Mats Johannesson

gruppledare Motala (MP)