Att individer ska vara fria att söka sin egen lycka i livet är en av de mest grundläggande rättigheter som finns i Sverige. Den rättigheten hotas idag av det växande hedersvåldet och den religiösa extremismen. Att unga tjejer och pojkars frihet idag inskränks av religiösa och kulturella normer är oacceptabelt.

För att komma åt problemet har moderaterna i Linköping fått igenom att kommunen ska ha en utarbetad arbetsplan där nolltolerans mot hedersvåld och religiös extremism ska tillämpas i kommunens alla verksamheter. Nationellt kräver vi skärpta straff för hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap. För att kunna garantera offrets säkerhet och välbefinnande satsar vi även på att säkerställa möjligheten till skyddat boende för de som drabbas.

Dock räcker det inte med skärpta straff och skyddsboenden. Något som måste inses är att hedersvåld och extremism grundar sig i ett värderingssystem som står i direkt motsats till de värden som finns i Sverige och som vi som lever här tar för givna. Därför är det oerhört viktigt att så fort en person kommer till Sverige direkt klargöra vilka värderingar och normer som är acceptabla i vårt samhälle. För det behövs satsningar på samhällsorientering för nyanlända men också att tydligt markera mot alla former av hederskultur eller religiös extremism hos de som redan bosatt sig i landet eller levt här en längre tid.

Hedersvåld och extremism är inte enbart kulturella eller religiösa problem, de är också politiska problem som kommer av att den politiska makten under lång tid helt misslyckats med integrationen. Att sitta fast i ett ständigt utanförskap är en stor faktor till varför människor radikaliseras från första början. Att bryta utanförskapet och integrera människor in i det svenska samhället är nödvändigt för att bryta de normer som inskränker friheten för så många pojkar och flickor i landets utanförskapsområden. En åtgärd vi moderater satsar på för komma till bukt med utanförskapet är inträdesjobb där den som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid får möjligheten att jobba och utbilda sig samtidigt för en lägre kostnad för arbetsgivaren.

Genom införande av hårdare straff, genom att ta kampen mot fundamentalism och bryta utanförskapet vill vi moderater bekämpa det hedersvåld och den extremism som begränsar friheten för så många runt om i Sverige. Samhället måste stå enat mot de värderingar som är hedersvåldets drivkraft och stötta de individer som drabbats eller försöker lämna en destruktiv situation. Individuell frihet ska inte vara någon lyx som enbart gäller i delar av Sverige, det ska vara en självklarhet som alla ska kunna ta del av.

Erik Östman

kommunalråd (M)

Jerry Broman

vice ordf bildningsnämnden (M)