Ordet fritt Grattis till Försäkringskassan som har sett till att Linköping har de friskaste invånarna i Sverige. Tyvärr är det en sanning med modifikation. Jag själv och många med mig har blivit nekade förlängd sjukpenning på grund av att handläggaren på Försäkringskassan anser att vi har kunnat arbeta med lättare arbetsuppgifter än de vi har på arbetsplatsen.

Vi blir hänvisade till Arbetsförmedlingen för att ställa oss till arbetsmarknadens förfogande trots att vi redan har ett fast jobb. Det som händer är att vi inte är berättigade till a-kassa och får därmed inga pengar.

De som har en partner som går med på att försörja den sjukskrivna personen har tur. Den som är ensamstående har det mycket svårare att försörja sig.

Under de 1,5 år jag har varit sjukskriven på grund av arbetsskada har jag fått slåss med näbbar och klor för att få läkarintygen att godkännas. För att inte tala om alla läkare som istället för att hjälpa sjuka patienter måste lägga ner timmar på att skriva om läkarintygen. Handläggarna har tydligen större kunskaper inom det medicinska området än vad läkarna har för att kunna göra en adekvat medicinsk bedömning. Handläggaren kan dessutom bilda sig en uppfattning utan att ens träffa den sjukskrivna personen. Jag och många med mig drabbas av depression på grund av att vi och våra läkare ständigt ifrågasätts. Att Försäkringskassan i Linköping sparar pengar på bekostnad av sjuka människor är tragiskt och oetiskt.

Britt K