Just nu är detaljplanen för skolområdet med omkringliggande områden på utställning. Nuvarande majoritet tillsammans med Konsensus driver att en mellanstadieskola samt tillagningskök ska byggas på det område som kallas för Cirkusplatsen. Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna i Vadstena är starkt emot dessa planer. Skälen är flera.

Det forna grönområdet längst ned på Björkvägen är nu bebyggt vilket innebär att Cirkusplatsen är det närmsta grönområdet för en hel del boende på Gamla Söder. Detta försvinner nu.

I och med det försämras även elevernas möjlighet att ha spontanidrott och utomhusidrott, då gräsområdet blir skolgård.

En allmän cykelväg finns från Gamla Söder mot innerstan. Denna kommer att försvinna då det inte är optimalt att ha en sådan korsande över skolgård. Boende i villaområden på Gamla Söder, Kung Valdemars och Bjälbovägen får ta sig till innerstan via annan väg, helt enkelt.

Den skollokal som nu planeras går helt emot hur skolverksamheten är upplagd. Vadstena har en så kallad etappskola, borde då inte mellanstadiet finnas mellan högstadiet och lågstadiet, som ska finnas i Katarinaskolan?

Med lärarlegitimationernas krav måste pedagogerna nyttjas inom alla verksamheter. Det måste vara enkelt för pedagogerna att ta sig mellan verksamheterna, något som man saknar i nuvarande lokalorganisation. Att förlägga mellanstadiet längst bort på ”skolgatan” blir att försvåra för pedagogernas samarbete.

Ytterligare en aspekt är att högstadieeleverna i mindre grad kommer att besöka matsalen vid ”dåligt” väder. Det kan upplevas som en småsak, men när elever inte fyller på med energi, hur kommer det att påverka skolresultaten?

Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna framhåller att den gamla planen, att lägga en utbyggnad i anslutning till Petrus Magni skolas aula, är den bästa. Man behåller grönområdet, man slipper problematik med allmänhet som vistas på mellanstadiets skolgård och främst, skollokalerna byggs i enlighet med Vadstena kommuns skolverksamhet.

Bo Johansson (C)

Margit Berggren-Silvheden (C)

Lennart Silvheden (C)

Karl-Erik Forssell (C)

Camilla Westling (C)

Göran Tunemar (C)

Lena Davidsson (C)

Gunilla Sjösten (KD)

Kennerth Sjösten (KD)

Susanna Makstin (L)