Linköpings universitet står inför många utmaningar. Morgondagens studenter kommer i högre grad ta med sig olika erfarenheter in i den högre utbildningen. För att underlätta för studenter med olika bakgrund att klara sina studier behöver arbetet med pedagogik i den högre utbildningen utvecklas.

Linköpings universitet arbetar sedan 2012 med projektet "Det pedagogiska språnget" med syfte att höja kvalitén i grundutbildningen. Även om projektet har varit lyckat menar vi som universitetets största studentröst att universitetet måste börja tänka bredare när det gäller att skapa en hög utbildningskvalité.

De senaste årens nedskärningar till högre utbildning har betytt att många studenter har förlorat tid med sin lärare. Det handlar bland annat om färre föreläsningar och handledningstillfällen. Speciellt utsatta är studenter som läser humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnen. Även om universitetet gör ett bra arbete med att tillhandahålla pedagogisk vidareutbildning och verktyg behöver vi se till helhetsbilden där studenterna har rätt till mer lärarledd tid. Det spelar ingen roll hur goda pedagoger vi har om vi inte får tillfälle att träffa dem.

För att kunna möta morgondagens utmaningar med allt större skillnader när det gäller förkunskaper hos studenterna behöver våra studenter få möjligheten att träffa sina lärare i större utsträckning än idag. Eftersom att det är en ekonomisk uppoffring att studera är det viktigt att universitetet lever upp till sitt rykte och tar ansvar i att leverera en utbildning som håller måttet.

Samhället inte har råd att inte satsa på våra studenter. Det behövs en större debatt mellan universitetet, studenter och politiker – både på lokal och nationell nivå – om hur det nuvarande systemet med resurser kan förbättras. Idag saknas tyvärr en vilja från politiskt håll att ta tag i problemet. Med rätt resurser och ett större fokus på mer lärarledd tid har Linköpings universitet goda möjligheter att ta en ledande position i utvecklingen mot den bästa utbildningen i landet.

Martina Johansson

Kårordförande

Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet vid Linköpings universitet