Allt fler har fått upp ögonen för problemet med plast i sjöar och hav. Regeringen har tagit initiativ för att ta itu med problemet, men ändå ökar nedskräpningen. Vilket i sin tur leder till mer skräp i haven.

En cirkulär ekonomi bygger på att alla resurser återanvänds eller återvinns. Dagens återvinningssystem baseras på att vi köper och bär hem varor, och att förpackningar och rester sorteras och slängs vid miljöstationer eller i återvinningsrum.

Men det rimmar dåligt med dagens konsumtionsmönster. Vi köper allt mer mat, fika och prylar när vi är på språng. Skräpet från dessa varor ingår inte i det återvinningssystem vi har.

Det finns ett lagstadgat producentansvar för förpackningar. Avsikten är att spara på resurser, minska mängden avfall och stimulera till återvinning. Men systemet läcker.

När en engångsmugg eller fimp hamnar på marken, och inte i det återvinningssystem som finns, lämpas ansvaret över på den som ansvarar för renhållningen. Att behöva städa upp är både dyrt och onödigt.

För att nedskräpningen i Östergötland ska minska krävs framför allt attitydförändringar hos konsumenter. Håll Sverige Rent gör vad vi kan för att uppmärksamma fler på problemet. Och fler behövs i kampen mot skräpet.

Därför uppmanar vi producenterna att tillverka förpackningar som är lättare att sortera och som genom sin design minskar riskerna för nedskräpning. Östergötland kommuner behöver också göra det lättare att sortera skräp vid vanliga papperskorgar, och se till att dessa rymmer även stort skräp som sushi- och pizzakartonger.

När det gäller vårt klart vanligaste skräp – fimpen – är även den en källa till plast i haven eftersom filtret innehåller plast. Det är dags att även cigarettillverkarna tar sitt ansvar och för politikerna att se till så fimpar inte är undantagna från skräpboten.

Johanna Ragnartz

vd, Håll Sverige Rent