Tinnerbäcksbadet och badparken är ett av Linköpings allra populäraste sommarnöjen och en fantastisk tillgång för Linköpingsborna. När den nya simhallen ska byggas och den gamla rivas är det rätt tillfälle att även rusta upp och utveckla Tinnerbäcksbadet och badparken runt sjön. Vi i Liberalerna vill ha en arkitekttävling så att innerstadens pärla kan poleras och bli ännu finare.

De närmaste åren kommer Folkungavallsområdet vara mycket av en byggarbetsplats. Först ska den nya simhallen byggas och sedan ska den gamla rivas. Inte förrän runt 2022 lär de största byggarbetsplatserna runt badsjön städas upp.

Vi liberaler tycker att det är ett bra tillfälle att ge den snart 80-åriga badsjön en ansiktslyftning för att försäkra oss om att Tinnis kan fortsätta fungera som en grön lunga åt Linköpingsborna minst lika länge till.

När Liberalerna 2013 gick ut och frågade Linköpingsborna vad de vill ha Tinnisområdet till identifierade vi två tydliga önskemål: Tinnis ska utvecklas som mötesplats och det ska fortsätta vara en grön oas i innerstaden. Ju mer innerstaden växer och förtätas, desto viktigare blir det att värna och utveckla de oaser som finns.

”Vågen genomsyras av idén om simhallen som Linköpings nya mötesplats för alla.” Så motiverar tävlingsjuryn varför bidraget ”Vågen” i tisdags presenterades som det vinnande förslaget. Nya simhallen ska bli en central märkesbyggnad och mötesplats i Linköping under de kommande decennierna. Och det vill vi givetvis även ska gälla Tinnis och badparken!

Vad kan vi göra för att badparken ska bli en attraktivare mötesplats för oss Linköpingsbor? Naturupplevelsen kan förbättras och sjöbotten kan få ett annat material som inte skrapar upp lika många barnknän. Barnfamiljer kan erbjudas fler aktiviteter som gör dem sysselsatta under en hel dag. Vi vill också ha fler aktiviteter som gör att Tinnisområdet används under en större del av året. Kanske som skridskobana?

Vi i Liberalerna vill särskilt framhålla vikten av Tinnis solsida. Dagens simhall ligger på en slänt med kvällssol som speglas i vattenytan. Om den ytan utvecklas rätt så kommer det kunna bli en av stadens mest omtyckta platser.

Badet är en unik miljö och en värdefull oas i city. När byggandet av den nya simhallen om ett par år kommit igång på allvar är det därför dags att ta nästa steg. Vi vill då utlysa en arkitekttävling för badsjön och parken runtomkring för att vaska fram de allra bästa idéerna. När byggställningarna plockas bort från den nya simhallen vill vi också kunna inviga badparken och presentera en ännu mer blänkande pärla i Linköping.

Johan Thorén

Gustaf Appelberg

Carl-Fredrik Ideström

Liberalernas representanter i kultur- och fritidsnämnden