Ordet fritt Varför är pensionärer så ointressanta i Åtvid? Under senare år har pensionärsorganisationerna i Åtvidabergs kommun kämpat för att få till en samverkan med kommunen i syfte att utbyta information och skapa samverkan i frågor som berör den äldre befolkningen mest. Våra kunskaper, som vi tillskansat oss genom livet, borde vara intressanta att ta tillvara.

Detta skulle kunna lösas genom att tillsammans skapa ett pensionärsråd där även politikerna ingår och som har en arbetsform som gynnar alla. Eftersom antalet pensionärer ökar borde väl kommunen vara intresserad av att sprida information om villkoren för äldrevård och boenden, detta sker i dag inte alls, utan enda möjligheten att få reda på något är att själv försöka ta reda på vad som gäller.

För en tid sedan var vi inbjudna till jubileumsfirande då PRO Östergötland fyllde 70 år. Där fanns en representant från regionledningen som framhöll hur viktigt det är att samverka med pensionärsorganisationerna, synpunkter som pensionärerna bidrar med är en mycket viktig del för att få bra beslut i många frågor.

Det finns alltså en total skillnad mellan Åtvidabergs kommun och regionens ledning. Bland Östergötlands kommuner är det i stort sett bara Åtvidaberg som visar detta ointresse, varför ?