Ordet fritt Hur står det till i Åtvidabergs kommun egentligen? Undertecknad har vid fyra tillfällen under det gångna året skickat e-post till Åtvidabergs kommun via adressen som finns på hemsidan, men har aldrig fått någon respons. Man borde ju i alla fall kunna bemöda sig med att skicka ett svar att meddelandet är emottaget, men icke.

De synpunkter jag mejlat om är följande: Fisken vid torget, ett stort sorgebarn. Trots åtskilliga försök att få igång den i somras, ville det sig inte. Ett förslag är då att ta bort den. Klockan på gamla kommunhuset kanske också skulle tas bort, eftersom den är svår att avläsa. Siffrorna syns inte längre och efter mörkrets inbrott syns inte ens klockan. (Lamporna trasiga). Man har bemödat sig att lysa upp torgets träd, något som upplevs som positivt, men man har inte lyckats att hålla igång lyset som det var tänkt. Man undrar ju om det finns någon som har ansvar för dessa saker. Listan på undermåliga saker skulle kunna göras mycket längre. Skärpning!

Bert Mohlin