Ordet fritt Lantmannaskolan tömdes för sju år sedan och irrandet kring byggnationer i Berg fortsätter. Folkviljan är enkel. Låt de äldre bo kvar i Berg genom seniorbostäder som frilägger villor till barnfamiljer. Nu planeras istället transitbostäder av enklare sort för nyanlända med uppehållstillstånd. Dag ett permanentas utanförskap i dåliga, fuktskadade, radonfyllda bostäder. Detta är inte värdigt. Det skulle snabbt skapa ett område som ingen vill bo ens nära. Flyktingströmmarna till Sverige kommer minska av många skäl, denna typ av boende är inte långsiktigt.

Långsiktigt är dock en satsning på våra studenter som saknar just enklare boenden. Området byggdes för studenter och bör uppgraderas för studenter. Stångåstaden ska köpa, inte Lejonfastigheter. Kanalbolaget behöver avflyttas för att ge utrymme. Detta sker lämpligen till området nere på Ankarvägen. Flera maskinhallar finns redan på området. Trähusen på området jämnas med marken för grusplaner. Denna lösning minskar trafiktrycket vid bron.

100 bostäder på Ankarvägen skulle ge hundratals trafikrörelser med vänstersväng. Detta ofta efter broöppning. Kaos.

Trafiken runt barnens skolväg måste lösas. Farthinder, gärna av typen fallucka och rödljus. Vid kyrkan bör en rondell byggas som ger en säker påfart från Ljungsbro och en avfart till det ”Nya Berg”. Området skulle likt Vallastaden kunna förtätas och ges olika upplåtelseformer.

Kom gärna åter från staden, men se till att anslå mötet så att folk känner till det. Ha en lokal stor nog. Vi kan inte ha fler planeringsfiaskon där mer än halva åhörarskaran får gå hem för att det bokats en enda lektionssal. Ni må ha låga förväntningar på det lokala engagemanget, men detta är inte vilken plats som helst. Det är platsen för våra liv och de som vi har kära.