Sverige vill ju framstå som ett världsledande land då det kommer till jämställdhet, ändå tillåter man burkinin i offentliga badhus. Var till stadens badhus nyligen tillsammans med barnen och kunde då med egna ögon konstatera detta obegripliga faktum att unga flickor från andra länder tvingades skyla sina barnkroppar i heltäckande badkläder, detsamma gällde även vissa av deras mödrar.

Hur skall man förklara detta för en ung flicka som fötts i demokratin Sverige av utländska föräldrar? Är barnkroppen ett objekt? Varför behöver inte unga pojkar skyla sig? För mig är det helt obegripligt hur man som politiker accepterar detta.

Det råder religionsfrihet i vårt land vilket är helt i sin ordning, det betyder emellertid inte att man som man från en annan religion eller kultur har rätt att praktisera en överlägsen och kränkande syn på kvinnor.

Var är alla feminister när den här frågan debatteras? De hörs och syns ofta i andra sammanhang, t ex när det skall lagstadgas om pappamånader eller i #metoo-debatten. När det gäller frågor av mera känslig natur där man ifrågasätter andra kulturer/religioner är det dock tyst som i kyrkan. Att det skall vara ett sätt att främja simkunnighet hos dessa barn ser jag som ett ynkligt försök till att komma undan ansvarsfrågan, det går att med utbildning av föräldrar komma åt detta problem.

Så länge burkinin tillåts bidrar man till ett ojämlikt patriarkalt samhälle där man även accepterar att ett flickebarn eller kvinna ses som ett objekt värt att skyla.