Ordet fritt Angående Kindagårds café och matsal. Ett kommunalt struntärende som väckt både oro och ilska i Kinda kommun

Man kan undra om den politiska ledningen i kommunen inte har det mista självbevarelsedrift. En liten och förhållandevis billig verksamhet men med stor betydelse för de äldre som utnyttjar möjligheterna att äta lagad mat och umgås i caféet på Kindagård. Frågan har dessutom engagerat i många Kindabor.

Hela historien luktar inskränkt och småskuret medan man utan vidare tar beslut om ett dyrt projekt, idrottshallen, för många milijoner som kommer att belasta både drift- och investeringsbudget många år framöver.

Kommunalrådet Hans Måhagen (S) säger, i Corren 8/1, att man söker en extern entreprenör. Det är inte svårt att inse att någon sådan inte kommer att dyka upp på arenan. Det skulle i så fall vara någon som för sitt stora nöjes skulle vill driva detta. I en så liten och begränsad verksamhet lär det inte gå att få någon ekonomi som skulle löna sig.

Den självklara lösningen är givetvis att låta LSS-gruppen, som erbjudit sig att ta hand om både matsal och café, att få göra det. De personer som har rättigheter via LSS har lagstadgad rätt till daglig verksamhet vilket kan tillgodoses via nämnda grupp. Att en privat entreprenör, med syfte att tjäna pengar, skulle ta sig an dessa personer är bara för långsökt!

Skärp er nu kommungubbar och gör det rätta, tänk på att det är val i år!

Barbro Svensk

sekreterare, Vänsterpartiet Kinda Ydre