Ordet fritt I Stockholm ska flera nya bibliotek byggas. Skälet är att skapa icke-kommersiella rum där människor kan få information och möta kultur. Ett annat viktigt skäl är att erbjuda digitala arbetsplatser för de som inte har tillgång till egna datorer. Erik Fichtelius, nationell samordnare, konstaterar att det räcker inte med bredbandsutbyggnad. För att öka den digitala kompetensen i Sverige behövs biblioteken. Duktiga bibliotekarier kan spela en mycket viktig roll för integrationen. Det behövs i Berga!

I närliggande Ekkällan pågår en intensiv utbyggnad och flera skolor finns där som skulle ha nytta av ett bibliotek. Berga i sig är en växande stadsdel och det byggs och planeras för väsentligt fler bostäder. Samlingslokaler är det brist på i Berga. Särskilt allvarligt är det i en stadsdel med resurssvaga föreningar. Sådana skulle kunna rymmas i ett kommande bibliotek.

Kommunen har inbjudit till samrådsmöten och har en dialog med oss som bor här. Det är bra, men det är viktigt att önskemål som kommer fram leder till snabba resultat. Det finns risker med snabbväxande stadsdelar, som redan från början har en heterogen social sammansättning. Så varför inte låta den gamla samlingspunkten, ridhuset i Ånestad, ersättas av ett bibliotek med äldreboende precis intill. Den är också en grupp som skulle ha nytta av ett bibliotek med dataprofil.

Amanda Rubio

Erik Söderberg

Tinnerbäckens S-förening