Ordet fritt Utmärkt att Corren tar upp det man kallar ”Linköpings farligaste korsning” (30 dec). I själva verket är det två korsningar: Grenadjärgatan och Sparvgatan samt Grenadjärgatan och Industrigatan.

Beträffande den förra korsningen har reportern missuppfattat mig. När vi skall ut från Barhäll via Sparvgatan, måste vi ta hänsyn till och lämna företräde för cyklister från två håll och bilister från två håll. De cyklister som kommer från höger har nerförsbacke, vilket gör att de ofta kommer med mycket hög fart.

Ett exempel som visar hur det kan gå till man skall köra ut på Grenadjärgatan: en cyklist kommer från vänster och det är ingen annan trafik. Jag släpper fram cyklisten. När jag så skall köra kommer en bil på från höger på Grenadjärgatan. Vänta. När jag sakta rullar framåt kommer en cyklist i racerfart från höger. Tvärnit. Då cyklisten passerat och jag gör mig klar att åka, kommer en bil i hög fart från vänster. Så kan det hålla på en stund. Ibland kommer det också en fotgängare.

Att flytta ut gång- och cykelbanorna kommer inte att lösa problemen. Sikten kommer att bli bättre, men trafiken kommer inte att minska, det är fortfarande trafik från fyra håll att ta hänsyn till. Efterhand som Skäggetorp byggs ut kommer det att bli ännu mer trafik.

Många bilister i Barhäll har börjat tillämpa en metod, där man först släpper fram cyklister och sedan när ingen cyklist syns till, kör man fram till gatan och stannar över cykelbanan så att ingen cyklist kan passera. När gatan är fri, kör man. Förfarandet är olagligt, men det är det trafiksäkraste sättet.

Elias Aguirre säger att det är tekniska problem med en tunnel. 2008-04-15 fick Barhälls Egnahemsförening ett brev från kommunen där vi fick veta att projektering av en tunnel planerades till 2010 och genomförandet till 2011. Då talades aldrig om tekniska problem. Brevet var undertecknat av Ulf Johansson Lorin.

Elias Aguirre skyller också på ekonomiska problem. Det är frågan om prioritering. Är det viktigare att bygga monument i form av Sveriges dyraste äventyrsbad eller en ny centralstation (som inte behövs enligt Banverket/ Trafikverket) än att höja säkerheten för medborgarna, också för de som bor i Skäggetorp och Barhäll?

Lars-Erik Borg