Ordet fritt Linköpings kommun planerar att bygga bostäder längs med Djurgårdsgatan.

Skyttegatan är en tvärgata till Djurgårdsgatan. Där ligger de gamla vackra husen Skyttegatan 2 och 4 byggda 1921. De byggdes ursprungligen som Fo-stab och officersbostäder. Båda byggnaderna har samma vackra arkitektur. Det är också två imposanta kulturbyggnader som ger staden dess karaktär och minner om stadens historia.

Undvik att bygga för blickfånget av de vackra kulturbyggnaderna Skyttegatan 2 och 4. Behåll i stället parken/grönområdet från Skyttegatan längs Djurgårdsgatan fram till Stolplyckan.

Artikelbild

| Bevattning. Man borde satsa på markytor som kan bevara grundvatten, istället för att ersätta dessa med nya fastigheter, menar skribenten.

Det är viktigt att en stad behåller sina vackra kulturbyggnader tillsammans med en modern bebyggelse. Titta på hur skickligt man bevarat regementsbyggnaderna i Stockholm. Exempelvis gamla A1:s byggnader på Linnegatan och Livregementets byggnader på Storgatan samt K1:s byggnad vid Lidingövägen.

Så hoppas jag att även Linköpings kommun tänker göra i Linköping. Förstärk i stället värdena i parken/grönområdet norr om Skyttegatan. Då behåller man kulturen och den vackra karaktären som ger staden dess prägel. Tänk också på följande: När man färdas söderut på Kaserngatan eller söderut på Djurgårdsgatan är det en vacker syn att på långt håll se den rika arkitekturen på Skyttegatan 2. Och när man från Kaserngatan svänger ut på Djurgårdsgatan och på avstånd ser de båda kulturbyggnaderna Skyttegatan 2 och 4 så är det både spännande och vackert.

Skyttegatan 2 har också kvar sina ursprungliga fönster och glas. Fönstren är också målade med linoljefärg. Fasaden är ursprunglig och målad med äkta kalkfärg.

Det är ytterst olämpligt att ta bort den gamla parken/grönområdet norr om Skyttegatan och ersätta den med förtätad bebyggelse. Det förstör stadens karaktär, förtar trivseln och den ursprungliga tanken med Stolplyckans och Stångåstadens boende som i dag har en både trevlig och naturlig utgång mot parken/grönområdet. Vi bör i stället förstärka de naturliga värdena i området. Där växer idag bland annat följande vackra gamla träd: päron, äpple, körsbär, björk, ask, lönn och särskilt en vacker hängask. Därutöver finns vackra buskar, bland annat syren.

Artikelbild

| Djurgårdsgatan. Vyn mot Skyttegatan förstörs om planerad bebyggelse blir verklighet, befarar skribenten.

Gör också allt som är möjligt för att behålla de gamla alléerna och parkerna som i övrigt finns i området. Det ger avkoppling, karaktär och variation åt stadsbilden samt minner om kultur.