Replik på "Kyrkomötet har hela makten", 12/9.

Niklas Adell tar till det gamla debattknepet att tillskriva mig påståenden som jag inte har gjort. Jag har inte alls talat om den dubbla ansvarslinjen utan om den gemensamma och den är inte avskaffad. Det står tvärtom att läsa om den i kyrkoordningen och jag citerar ”de förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som innehar vigningstjänsten del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet. Tillsammans har de också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten.”

1982 års kyrkomötesreform innebar att biskoparna inte längre är självskrivna ledamöter av kyrkomötet, men de har en viktig roll genom sin medverkan i läronämnden, där de ska yttra sig i ärenden som gäller grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Jag förstår inte att du, Niklas Adell, är så negativ till engagemanget för Svenska kyrkan från personer som i likhet med mig även har ett intresse för samhällsfrågor. När jag som kyrkvärd sedan snart 22 år i en av Svenska kyrkans församlingar firar gudstjänst så gör jag det i gemenskap med de andra gudstjänstfirarna i min tro på Jesus Kristus. Jag förenar det med att jag också representerar en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som vägleds av liberala värderingar. Niklas Adell, du borde uppskatta engagemanget för Svenska kyrkan från personer med olika bakgrund och inte förringa det. Guds nåd får vi i vår tro på Jesus Kristus och för det behövs inte några omvägar. Det har Luther lärt oss.