Ordet fritt Kommentar till "SD sticker ut om kosten – får kritik", 7/10.

MP:s båda språkrör lämnade redan 2011 in en motion om matupphandling och egen kostenhet. Argumenteringen var mångsidig och grundad på utländska och kommunala förebilder, publicerad debatt om processad mat samt LOU. Möjligheterna till närproducerat betonades både för miljön och för att betalningen stannar i närområdet och återinvesteras gång på gång. Önskade att producenternas Åtvidabergsmat bildas.

MP:s direktiv 1 om 25 procent ekologisk mat antogs efter en synnerligen engagerad debatt i KS, som MP med fyra partier efter sig, var utestängd från. För både skola och äldreboende beslöts att nå målet efterhand till 2014. Mat från råvaror skulle gälla lunch eller middag, men endast för den minoritet på äldreboende som köper sin mat. Tydliga kvalitetskrav genom reell närings- och innehållsdeklaration samt relevant ursprungsmärkning antogs. Men det gällde varken demensboende, hemtjänst eller den största gruppen, eleverna.

Direktiv 2 att upphandling skulle uppdelas i mindre delar, för att ge specialiserade mindre producenter möjlighet att konkurrera avslogs. Hade besök från Hushållningssällskapet, som utlovats, skett före besluten, borde dessa ha blivit klart bättre.

Endast MP deltog i länets inbjudan till seminarier. Landshövdingen var med. Då gavs skilda exempel på rationell samordning för flera kommuner av både inköp och transporter. MP:s redovisning gav inga reaktioner från något parti. Några försök att informera sig gjordes inte på 3 år. En måltidspolicy efter C:s motion antogs först 2016.

LRF:s uppvaktning på Gamla torget 2014 gav synpunkter från inbjudna utifrån, men utan debatt. Endast S, M och C fick yttra sig, men inte MP, som varit först och ensamt drivande om närodlat.