Ordet fritt Efter att ha läst information på nätet och i trycksaker från de olika deltagande aktörerna i kyrkovalet infinner sig frågan om valet för ett par av partierna överhuvudtaget handlar om kristen tro eller ens religion i största allmänhet.

De flesta aktörerna nämner i mer eller mindre klara ordalag att kristen tro och kristendom är viktiga. När man läser informationen från Socialdemokraterna och Centerpartiet saknas däremot helt ord som kristen tro, kristendom eller annat som gör kyrkovalet till något som specifikt rör kristendomen eller ens religiositet i generella termer. Det som nämns är ord som ”gemenskap, tolerans, öppen kyrka, inkluderande, kulturliv, lika värde, internationellt arbete, fred” etcetera. Detta är ord som kan gälla som honnörsord för nästan vilken religion som helst och även mängder med olika ideella sammanslutningar och organisationer som är helt utan religiös grund eller anknytning.

Det är svårt att tro att det här rör sig om ”otur” eller förbiseende av vare sig Socialdemokrater eller Centerpartister när de skrivet ihop sitt program inför kyrkovalet. Snarare kan man misstänka att de verkligen fått anstränga sig för att undvika ord som kan föra tanken till att det faktiskt handlar om ett val till en kristen kyrka. Det är nästan en prestation att lyckas undgå att nämna kristen tro i detta sammanhang.

Om nu kristen tro är så oväsentlig att den inte förtjänar att nämnas i ett program till val i en kristen kyrka undrar jag varför man överhuvudtaget ställer upp i valet? Det vore upplysande om någon person högt upp på Socialdemokraternas och Centerpartiets listor ville förklara, helst även klargöra, sin och partiets inställning till kristendomen som religion och varför man väljer att inte omnämna den i sitt program.