Ordet fritt I Corren 9/1 anmäldes en nyutgåva av Thomas Paine, ”Människans rättigheter” från 1791. Denna bok är mig främmande och jag vill uppmärksamma hans bok ”Common Sense” utgiven i januari 1776 och som inom tre månader var såld i mer än 120 000 exemplar i det engelska östra Nordamerika där läskunnigheten var begränsad men där USA:s konstitution utarbetades med medverkan av Paine.

I inledningen skriver Paine att samhället (society) stundom förväxlas med staten (government) och han fortsätter med att ”Society in every state is a blessing, but government, even in its best state, is but a necessary evil”. Vidare text förklarar i min tolkning att samhället är alla frivilliga samarbetsformer människor emellan medan staten är lagars tvång, politikers påbud och översåtars restriktioner.

Svensk debatt skulle må bra av att skilja på stat och samhälle.