Ordet fritt Undertecknad blev i januari 2012 erbjuden att delta i en forskningsstudie vid Hörselvården, US, med syftet att mäta hörsel och kommunikationsförmåga. Jag anmälde omgående mitt intresse att delta. När jag efter nio månader (!) inget hört tog jag själv kontakt och fick veta att man haft vissa startproblem. Därefter blev jag kallad till de tre inledande besöken. Vid ett tillfälle fungerade inte apparaturen, vilket väl må vara hänt, och jag fick komma en extra gång. Vid samtliga tre inledande besök var försöksledaren försenad mellan 30 och 60 minuter utan att förklaring eller ursäkt gavs.

Enligt information skulle man därefter bli kallad för årlig uppföljning, vilket inte skett en enda gång under de 4–5 år som förflutit.

Är det så man bedriver seriös forskning vid vårt stolta universitetssjukhus?

521118