Ordet fritt Helsa specialistvård i Linköping får inte fortsätta sin verksamhet. Jag delar Carl G Nilssons uppfattning (Ordet fritt 2/1) att det finns all anledning för oss patienter att oroa sig. I Correns artikel 27/12 nämns över huvudtaget inte gynekologerna. Det är tydligen inte så viktigt. Det angår ju bara kvinnor! (Bröstoperationer nämns visserligen). Vi som har gynekologiska besvär behöver våra läkare.

Vem/vilka ska jag rösta på till Regionen i höst? Förmodligen ingen!

Wunderliv