Ordet fritt Personligen tycker jag det är mycket intressant att det klagas så mycket på införandet av parkeringsavgift för personalen på US-parkeringarna. Som student har man enbart möjlighet att betala fullpris i parkeringshusen. Det innebär 85 kronor om dagen på en ”inkomst” långt under vad sjukhuspersonalen tjänar.

Är du all din studietid på universitetet på sjukhuset och parkerar där innebär det 1 700 kronor i månaden. Självklart försöker de flesta av oss studenter cykla eller åka buss men som bostadsläget ser ut idag så bor vissa av oss så långt bort att bil är enda alternativet och 550 kronor i månaden för parkering hade varit ytterst välkommet.