Ordet fritt Så har det tyvärr hänt, ett av Ekängens fotbollslag har beslutat att lägga ner sin verksamhet och risk finns för att fler lag beslutar detsamma om inte Koalitionen vänder i frågan om fotbollsplan och motionsspår i Ekängen.

Ekängens föreningsliv har länge efterfrågat bättre träningsmöjligheter för områdets unga och vuxna. Trots dåliga förutsättningar, en undermålig spelplan i form av en tillklippt åker, har man byggt upp en fantastisk idrottsförening, men det har inte varit enkelt. Bristen på egna träningsytor har inneburit en hel del resor till andra delar av kommunen för både träning och matcher. Mycket slit och mycket tid har gått åt men förhoppningen har hela tiden varit att i framtiden få egna träningsytor i området.

I kultur- och fritidsnämnden avsattes till slut 11,5 miljoner kronor för just en fotbollsplan och motionsspår i Ekängen men denna summa har nu minskat med flera miljoner då Koalitionen anser att investeringen ändå inte kommer att kunna genomföras i år. Anledningen säger man vara markägarförhållanden i området.

Koalitionen måste sluta skylla på att kommunen inte äger mycket mark i Ekängen. I jämförelse med andra likvärdiga områden i Linköpings kommun ligger Ekängen långt efter vad gäller fritidsanläggningar. Om Koalitionens fina ord om vikten av en sammanhållen kommun ska hålla måste behoven i alla kommundelar beaktas, inte bara de få utvalda.

Det är dags att sluta svika ungdomarna i Ekängen och istället på allvar börja ta upp förhandlingar med nuvarande markägare. Risken är annars stor att fler av Ekängens unga förlorar sina möjligheter till idrott.

Niklas Borg (M)

vice ordförande i socialnämnden

ledamot i geografiska utskottet Åkerbo (östra Linköping)

Fredrik Lundén (M)

vice ordförande i äldrenämnden

vice ordförande i geografiska utskottet Åkerbo (östra Linköping)