Ordet fritt Från den 15/9 är vi många som går ner över 6 000 kronor i lön/år oavsett heltid eller deltid. Det är vad vi måste betala i parkeringsavgift på US och då är vi inte ens garanterade en p-plats!

Jag bad om en risk- och konsekvensanalys men den har jag inte sett till. Finns det någon? Kollegor där ena parten jobbar dagtid och den andra jobbar obekvämt ska betala över 12 000 kronor i p-avgift!

Den som jobbar OB måste nu leta jobb dagtid på eller utanför sjukhuset.

Själv trivs jag med jobbet, kollegorna och ledningen men kommer nu se mig om efter andra jobb, tyvärr. Vi bör locka nya medarbetare för att kunna ge den fantastiska vård vi ger idag, men med ett redan pressat läge personalmässigt är detta tyvärr inte ett lockbete. Betala – ja absolut! Men låt det vara rimligt.

Tänk om de som beslutat lyssnade och sa: ”Nu har vi lyssnat på er personal och vi har tagit ett felaktigt beslut men vi ska rätta till det och ta ett nytt rimligt beslut.”

Det vore stort och personalen skulle bli positiva och stanna kvar på sina arbetsplatser och fortsätta göra det fantastiska jobb vi gör idag.