Ordet fritt Svar på "Linghem slipper den tunga trafiken", 20/12.

Tidigare i veckan besvarade Elias Aguirre (S) den kritik som finns mot kommunens planerade trafikförändringar i Linghem. Aguirre passade samtidigt på att beskylla oppositionspartierna för att försöka ta enkla politiska poäng när vi presenterar egna förslag på nya dragningar av trafiken i Linghem. Men Aguirre kan inte ha mer fel på den punkten. Våra förslag handlar inte alls om att försöka ta politiska poäng utan om att lyssna på Linghemsbornas synpunkter och önskemål, det är ju trots allt de som direkt berörs av beslutet.

Det är bra att det finns en planerad lösning så att tung trafik inte behöver köra genom Linghem i onödan, men planen berör också orten på fler andra sätt som behöver ses över en extra gång. Eftersom den nya trafiklösningen kommer att vara bestående under en lång tid framöver så är det viktigt att den blir så bra som möjligt redan när den byggs. Därför är det på sin plats att i alla fall utreda andra alternativ innan slutgiltigt beslut tas och jag hoppas därför att även Aguirre kan se värdet i att inte hasta fram ett beslut utan att se över andra alternativ.

Fredrik Lundén (M)

V ordf geografiska utskottet Åkerbo

ledamot kommunfullmäktige