Ordet fritt Läser att den studentfest som ägde rum på Saab Arena onsdagen den 6 september var miljöcertifierad – vackert så. Hade man dessutom tänkt på ljudmiljön för alla de omkringboende som på grund av den på tok för höga decibelnivån hölls vakna stora delar av natten hade det varit ännu bättre. Att hålla dessa ljudnivåer kvälls- och nattetid en helt vanlig vardag är helt enkelt inte okej. Vem ger tillstånd för detta? Rätten att störa verkar numera alltid gå före rätten att inte störas – hur blev det så?