Ordet fritt Ja, se dessa privatiseringar. Normalt sett ska ju dessa innebära konkurrens och med detta sänkta priser. Men när det handlar om våra skattepengar så blir det inte alltid den effekten. Senast i raden är det Posten som privatiserades 2009 av dåvarande Alliansen. Under våren som följde så höjdes portot i mindre omgångar för att kulminera 1/1-18. Då höjdes frakten bland annat upp till två kilo med 20–30 procent. Och postade brev delas nu ut först efter två dagar. Ja, hur ska det sluta.

Jan L