Tidigare i veckan var överbefälhavaren Micael Bydén tillbaka på gamla jaktmarker. Han besökte Helikopterflottiljen och Flygskolan på Malmen i Linköping där han tidigare i sin karriär tjänstgjort som chef. Norrhälsingen Bydén – bördig från Gnarp några stenkast från Hasselakollektivet som varit mitt livs universitet – talade sedan för en nästintill fullsatt Wallenbergsal på Östergötlands museum. ÖB:s Linköpingsbesök avrundades med avspänt umgänge hos landshövding Elisabeth Nilsson på slottet tillsammans med folk från Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna, officerare från Malmen och tjänstemän från Saab. Jag var där.

Överbefälhavaren är en påtagligt stadig person. Han utstrålar säkerhet och balans. Applåderna efter hans tal var mer än varma och mumlet i slottstrappan upp mot Rikssalen var uppriktigt positivt.

”Förändrade risker innebär inte ökade militära hot direkt mot Sverige”, sa Micael Bydén. Men Rysslands utmaningar mot internationell rätt – i vår del av världen framför allt konkretiserat genom sin krigföring mot Ukraina – leder till att antalet ”osäkerheter” ökar i samhället, sa Bydén.

Just den dagen ÖB gästade Linköping kom beskedet att "Försvarsgruppen" – där de fem partierna S, MP, M, KD och C ingår – var överens om att anslå 500 miljoner kronor extra till Försvarsmakten för innevarande år.

Micael Bydén uppfattade beskedet om det extra anslaget för 2017 som ett uttryck för uppskattning av det arbete som Försvarsmakten utför. Han såg anslaget som ”ett första viktigt steg” och räknade med en positiv fortsättning för 2018 och framöver. Det är ett väldigt ansvarsfullt uppdrag att förvalta medborgarnas skattepengar på ett sådant sätt att de växlas ut i ökad säkerhet och försvarsförmåga,” sa Micael Bydén i Wallenbergsalen.

Han poängterade också att det nu var hög tid för svenska folket att ”vakna upp.”

”Alla svenska medborgare behöver inse att säkerhetsläget är förändrat”, sa Bydén och underströk att Totalförsvarets viktigaste beståndsdel är varje medborgares beredskap och försvarsvilja.

”Sådant kan aldrig beordras fram”, sa ÖB. Så är det. Sådant växer fram i samhällen där medborgarna inser att frihet och demokrati är värt att försvara.