I måndags lanserade regeringen en sajt, www.regeringen.se/tolerans, som påstås bemöta främlingsfientliga nätmyter med fakta. Det är inte sant. Sajten är snarare opinionsbildande för regeringens värderingar och politik.

Det är uppseendeväckande eftersom regeringen normalt publicerar opinionsbildande material på partiernas hemsidor och/eller i tidningar och på debattforum. Det skaver litet extra eftersom alliansen före valet 2006 riktade stark och berättigad kritik mot opinionsbildande myndigheter.

Det är av yttersta vikt att regeringen liksom alla politiker som tror på alla människors lika värde argumenterar mot rasism och främlingsfientlighet. Men toleranssajten är tyvärr ett fiasko av flera olika anledningar.

Regeringen påstår att främlingsfientliga myter bemöts med fakta. Sanningen är att det är magert med fakta på sajten. Den som ändå återges består av ett selektivt urval av siffror och hänvisningar till forskning, som blandas med åsikter och värderingar.

Själva urvalet av "främlingsfientliga myter" är mycket tveksamt. Av de 13 myterna är det bara två som är främlingsfientliga enligt regeringens egen definition (fientlighet mot främlingar som kan komma till uttryck genom en negativ attityd mot vissa personer på grund av etnisk tillhörighet eller religiös eller kulturell bakgrund): En myt är tydligt antisemitisk och en är något luddigare islamofobisk.

De övriga myterna är just myter eller i vissa fall negativa påståenden med oklar sanningshalt om den förda invandringspolitiken, respektive Sveriges anpassning till invandrarkulturer. Att regeringen på detta sätt klumpar ihop faktisk rasism med kritiska utsagor om invandringspolitiken och kallar allt för "främlingsfientlighet" gör paradoxalt nog att sajten i sig blir ett bevis för Myt 12: "Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist".

Regeringen menar alltså att personer som inte har något emot invandrare, men som är bekymrade över invandringens kostnader eller invandrares överrepresentation i brottsstatistiken, är rasister. Enligt integrationsminister Erik Ullenhag i Studio Ett (20/12) hindrar dessa "rasister" dessutom integrationen och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.

Den typen av mästrande folkuppfostran kommer knappast att minska främlingsfientligheten. Risken är tvärtom stor att toleranssajten stärker uppfattningen som många av de invandringskritiska har - oavsett om de är främlingsfientliga eller inte - att politikerna mörkar fakta.

Det räcker inte med god vilja. Ska de som är negativa till invandring påverkas så måste Ullenhag och regeringen respektera att även dessa människor har förmåga till kritiskt tänkande. En start vore att skilja på fakta och värdering samt på invandringskritik och främlingsfientlighet. Regeringen gör inget av det på sin toleranssajt.