Den tidigare granskningen av hur vissa församlingar använder pengar till exempelvis dyra resor lade grunden för ett stort medlemstapp. I juni begärde över 13 000 medlemmar utträde ur Svenska kyrkan. Samma månad förra året gjorde knappt 2 000 människor samma sak, det var ett normalt år. Medlemmarna fortsatte sin exodus i juli då över 5 000 lämnade Svenska kyrkan.

Till skillnad från det vanliga tappet som mer handlar om sekulära, urbana människor som inte ser poängen med kyrkan, är det nu kyrkans kärntrupper som har fått nog. Senaste tidens uppslitande debatt efter mordet på den franske katolske prästen Jaques Hamel och Facebookgruppen Mitt kors har knappast stärkt Svenska kyrkans ställning hos många medlemmar.

Ärkebiskop Antje Jackelén tog till slut bladet ifrån munnen ett par dagar innan hennes semester är över. På Twitter skrev hon att Svenska kyrkan givetvis är kristen och att korset är dess främsta symbol, att kyrkan både ber för och hjälper förföljda samt att ”vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna”.

Det var ett försök att försona en kyrka som på bara ett par veckor har drabbats av allvarliga inre konflikter. Dessa har dessutom utspelat sig offentligt. Hade ärkebiskopen gjort sitt utspel när konflikten började hade det kanske räckt. Nu är det inte tillräckligt.

Det började så oskyldigt. En Facebookgrupp som uppmanade människor att bära sitt kors i solidaritet med världens förföljda kristna. Men det eskalerade snabbt.

Svenska kyrkans kommunikationschef, Gunnar Sjöberg, skrev på Facebook att uppmaningen kändes uppviglande och okristen och frågade om det måste gå till religionskrig. Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan, stämde in och anklagade initiativtagarna till Mitt kors, tre präster i Svenska kyrkan, för att ha en antiislamisk agenda.

Åke Bonnier, biskop i Skara, skrev på sin blogg att man bör visa sitt kors men kände sig ändå nödgad att ta avstånd från Facebookgruppen. Bristen på uttalanden från Svenska kyrkans ledning bidrog onekligen till att sätta bilden av att detta var den officiella hållningen.

Därför räcker inte ärkebiskopens överslätande kommentarer på Twitter. Det krävs ett rättframt ställningstagande.

Ragnar Persenius, biskop i Uppsala, och Mikael Mogren, biskop i Västerås, har tydligt tagit ställning för Mitt kors. Den kristna tidningen Dagen har också uttalat sitt stöd för initiativet och har gruppens logga på sin förstasida under augusti månad. Till och med Humanisternas ordförande Christer Sturmark har visat sitt stöd för gruppen.

Om Svenska kyrkan inte klarar av att tydligt ta ställning för något så självklart utan envisas med att fortsätta krumbukta sig bådar det inte gott för den fortsatta medlemsutvecklingen.